Matie-stemme

Dr Dominic Mentor

Alumnus van die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe


“Ek wil vir seker terugkom en saam met universiteite, korporasies, niewinsorganisasies of ’n kombinasie hiervan werk...”

Dr Dominic Mentor, ’n navorser en praktisyn in organisatoriese leierskap en ontwikkeling, is passievol oor die gebruik van aanlyn en mobiele tegnologie om leer en sosiale konnektiwiteit te bevorder.

Hy is tans die direkteur verantwoordelik vir leer en opleiding by ’n maatskappy in New York wat fokus op databeheer in die veld van finansiële tegnologie.

Voordat hy in 2005 ’n Fulbright-beurs ontvang het om ’n doktorsgraad aan Columbia-universiteit in New York aan te pak, was Dominic ’n onderwyser in Engels aan skole soos Groenberg Sekondêre Skool in Grabouw en Hoërskool Gordon in Somerset-Wes, asook ’n lektor en navorser aan die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie.

’n MPhil-graad wat deur emeritus professor Rainer Kussler ontwerp is, het hom in 2000 na die Universiteit Stellenbosch (US) gelok. Die graad, toegespits op hipermedia vir taalonderrig, het ondersoek hoe taalonderrig deur die gebruik van hipermediategnologie kon plaasvind of verbeter word. Dominic het in 2002 met lof gegradueer.

“Dit was ’n ongelooflike kursus wat in daardie stadium goed by my belangstellings ingepas het. Dit was ’n voorloper vir wat mense vandag met e-onderrigbestuurstelsels doen.”

Terwyl hy met sy MPhil besig was, het Dominic ook by die US se IT-departement gewerk waar hy waardevolle insigte en kennis by vaardige medewerkers opgedoen het.

Voordat hy besluit het om sy studies in die VSA voort te sit, het Dominic ’n nasionale studie oor die stand van e-onderrig by hoëronderwysinstellings in Suid-Afrika onderneem.

“In daardie stadium het niemand werklik aan mobiele tegnologie vir opvoedkundige gebruik aandag gegee nie, terwyl daar in die VSA al ongelooflike werk gedoen is met PalmPilot-toestelle om kinders se leesvaardighede na te spoor.”

Terwyl hy vir sy PhD gestudeer het, was hy die mede-ontwerper van die VSA se eerste mobieleleer-graadklas. Hy was ook ’n medeskepper van sosialemedia-genootskappe vir volwasse onderrig. Die doel van hierdie samewerkende projek, wat deur akademici en die burgemeesterskantoor van New York onderneem is, was om innoverende sosialemedianutsgoed en -tegnieke te gebruik om die onderriggeleenthede van volwasse leerders te verbreed.

Dominic is veral trots op die werk wat hy gedoen het by Year Up, ’n werksmagopvoedings- en ontwikkelingsprogram vir ekonomies-benadeelde jong volwassenes. Hy het die 2014 Optimas Gold-toekenning van Workforce Magazine ontvang vir die skep en uitvoering van ’n visie en strategiese rigtingwyser vir dié organisasie wat jong toetreevlaktalent aan verskeie korporasies verskaf. Die insluiting van vermengde E&M-onderrig by die program het in 2015 die International E-Learning Association se toekenning in die akademiese afdeling gewen.

Hoewel hy deesdae die meeste van sy tyd in ’n korporatiewe omgewing deurbring, bied hy steeds ’n paar kursusse wat hy ontwerp het by Columbia-universiteit aan.

Dominic glo dat baie van die navorsing en werk wat hy in die veld van aanlyn en mobiele onderrig in die VSA gedoen het, ook in Suid-Afrika aangewend kan word.

“Ek wil vir seker terugkom en saam met universiteite, korporasies, niewinsorganisasies of ’n kombinasie hiervan werk om ’n verskeidenheid werkmagontwikkelingsinisiatiewe deur aanlyn en mobiele onderrigoplossings in die Suid-Afrikaanse omgewing te lewer.”

- Deur Pia Nänny -