Matie-stemme

Dr Elsbeth Dixon

Alumna van die Fakulteit Natuurwetenskappe


“Ek het gesien watter groot verskil leiers in ons wêreld kan maak – wat nasies betref, wat organisasies betref, wat die gesin en familie betref.”

Elsbeth Dixon is lief vir haar werk en terselfdertyd word haar behoefte om lief te hê en om liefde te ontvang, bevredig. Dit is wat sy op die Afrika-kontinent as bedryfshoof van die niewinsgewende internasionale organisasie Common Purpose ervaar.

“Ek het gesien watter groot verskil leiers in ons wêreld kan maak – wat nasies betref, wat organisasies betref, wat die gesin en familie betref.” Sy hou daarvan om met mense te werk en hul kompleksiteit te verken. Elsbeth het deernis met wie mense is en waar hulle hul bevind en geniet dit om deel van hul transformasie te wees. Haar werk bevredig ook haar behoefte aan stimulasie en om haar vermoëns te toets, sowel as om verhoudings te bou met mense wat haar voortdurend uitdaag en haar leerervaring verbreed.

“Common Purpose se uitgangspunt is dat uitdagings in ons organisasies en in die samelewing meestal grense oorsteek, maar dat leiers dit selde doen. Daarom leer ons mense om in alle situasies waar verandering nodig is die leiding te neem, ongeag of hulle amptelike posisies beklee, ’n ingesteldheid wat ons ‘leierskap bo en behalwe gesag’ noem.”

Haar rol by Common Purpose sluit verskillende aktiwiteite in: Skakeling met ’n verskeidenheid belanghebbendes om steun te werf, die bemarking van die programme aan instansies en die ontwerp en fasilitering van die leierskapsprogramme. Na 12 jaar in hierdie pos geniet sy dit steeds omdat die uitdagings en geleenthede voortdurend groei en verander. Haar jongste uitdaging is om die trefkrag van die programme uit te brei om die hele Afrika te dek.

As HUB is dit haar verantwoordelikheid om te verseker dat hulle kop bo water hou in moeilike ekonomiese tye. “Ek hanteer dit deur al my energie in die stryd te werp, deur te luister na die raad van gerekende raadgewers, maar terselfdertyd ook te weet dat wanneer ek alles gedoen het wat ek kan doen, ek op die ou end nie die uitkoms kan bepaal nie en dit my niks in die sak gaan bring om my verder daaroor te bekommer nie. Oor die algemeen tob ek min daaroor want dit voel na die onproduktiefste verbruik van my energie.”

Haar voorgraadse opleiding was aan die Universiteit Stellenbosch (US), waar sy ’n BSc-graad (toegepaste wiskunde, rekenaarwetenskap) verwerf het, gevolg deur honneurs in operasionele navorsing. Sy het daarna, met die aanmoediging van haar voormalige skoolhoof, die geleentheid gehad om haar meestersgraad aan die Universiteit van Cambridge in die Verenigde Koninkryk te voltooi, gevolg deur haar PhD, wat met steun van die Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsingsraad (WNNR) afgehandel is.

Nadat sy haar PhD voltooi het, het sy na Suid-Afrika teruggekeer en vir ’n paar jaar in verskeie posisies vir die WNNR gewerk. “’n Keerpunt het in 1996 gekom toe ek ’n interne leierskapsprogram voltooi het wat ’n lewensveranderende ervaring was en gelei het tot my besluit om uit die wetenskapsveld na leierskapsontwikkeling te beweeg.” Sy het toe vir Adcorp gewerk waar sy die Tegnologie Top 100-toekennings bestuur het en terselfdertyd ook ’n graad in sielkunde en ’n diploma in afrigting verwerf het voordat sy oorgegaan het na die leierskapsrol by Common Purpose.

Elsbeth wil aanhou doen wat sy doen – uitreik en ander mense se lewens raak. Sy wil mense help om doeltreffende agente vir positiewe verandering in die samelewing te wees – en om gelukkig te wees.

- Deur Elbie Els -