Matie-stemme

Dr Marcelle Mentor

Alumna van die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe


“Die vlakke van ongelykheid in Suid-Afrika is betreurenswaardig en skadelik. Ons moet beter doen.”

Danksy haar werk in die onderwysveld in sowel Suid-Afrika as die VSA, glo dr Marcelle Mentor daar is baie ooreenkomste tussen die twee lande en baie lesse wat hulle bymekaar kan leer.

“Die algemeenste ooreenkoms is ras- en klasongelykheid. Ek glo onderwys is noodsaaklik in die proses om aan hierdie kwessie aandag te gee,” sê sy.

As iemand wat in Macassar in die Wes-Kaap grootgeword het gedurende apartheid en twee uur per dag op die pad moes wees om by die skool te kom omdat daar geen Engelsmediumskole vir bruin kinders in die Helderberg-omgewing was nie, het Marcelle besef dat onderwys die pad na bevryding is.

As professor aan die Kollege van New Rochelle, New York, waar sy meesterstudente in onderwys onderrig en ook as raadgewer en praktiese waarnemer optree, glo sy dit steeds.

“Ek sien dit by die huis in SA waar die gebrek aan onderwys steeds hele gemeenskappe in armoede vasvang. Die vlakke van ongelykheid in Suid-Afrika is betreurenswaardig en skadelik. Ons moet beter doen,” meen sy.

Marcelle kom uit ‘n gesin met ‘n ryk erfenis van onderwysers aan albei haar ouers se kant.

“My ma, Joan Abrahams, was vir 47 jaar ‘n laerskoolonderwyseres en sy het twee sibbe gehad wat ook onderwysers was. My pa het ook twee sibbe gehad wat onderwys gegee het en my oupa was ‘n skoolhoof.”

Marcelle het haar BA- en honneursgraad sowel as ‘n Hoër Onderwysdiploma (HOD) aan die Universiteit van Wes-Kaapland (UWK) verwerf, en in 2000 het sy die eerste bruin onderwyser geword wat ná apartheid by Paul Roos Gimnasium aangestel is.

Sy het in 2004 vir ’n MPhil-graad in toegepaste etiek by die Universiteit Stellenbosch ingeskryf.

“Ek het hierdie graad gekies as ‘n geleentheid om uit klaskameronderrig te vertak na besigheidskonsultasie.”

Die graad het baie deure vir haar oopgemaak, en doen dit steeds.

“Ek konsulteer steeds met organisasies rakende ras- en implisiete vooroordeel. Ek het ook ‘n paar bestuursposte hier in die VSA beklee en my PhD het beslis my bestuurstyl en die manier waarop ek etiese dilemmas benader, gehelp.”

Sy het in 2005 na die VSA verhuis om haar studies voort te sit en haar PhD in 2016 aan die Onderwyskollege van die Universiteit Columbia voltooi.

Gedurende haar tyd in die VSA het sy uitgebreide professionele ontwikkeling by skole in New York gedoen deur die Centre for Professional Education for Teachers (CPET) aan Columbia Universiteit.

Sy skuif eersdaags na ‘n lektorspos aan die Onderwyskollege van Columbia waar sy meesterstudente sal onderrig en die meestersprogram sal bestuur.

Sy hoop ook om deur ‘n uitruilprogram brûe te bou tussen onderwysers van SA en die VSA.

“Hou hierdie spasie dop…” sê sy.

- Deur Pia Nänny -