Matiestemme

Regter Edwin Cameron

Alumnus van die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe


“Ek word daagliks geïnspireer deur die idee dat elkeen van ons, op ’n praktiese en heilsame wyse, ’n verskil in ons eie lewe en in ander se lewe kan maak.”

Meer as 40 jaar sedert hy aan die Universiteit Stellenbosch (US) gegradueer het, beskryf Edwin Cameron, Regter van die Grondwethof, sy tyd op kampus as jare van intense betwyfeling, uitdagings en ongemak, afgesien van die pragtige omgewing waarin hy hom bevind het. Hier het hy sy eie en Stellenbosch se politieke posisie in verband met apartheid bevraagteken en as ’n loopbaankeuse tussen die letterkunde en die regte en sy seksuele oriëntasie gewik en weeg. Edwin behaal in 1975 ’n BAHons-graad aan die US. Daarna studeer hy aan die Universiteit van Oxford, waar hy sy studierigting na die regte verander. Ná sy terugkeer na Suid-Afrika behaal hy ’n LLB-graad aan UNISA.

Die keuses wat Edwin in sy studentedae maak, baan die weg vir sy latere loopbaanpad. Hy moedig studente in die regte aan om te verseker dat hulle geïnspireerd, bemagtig, dapper en aktief is en om post-apartheid-regte te gebruik om sosiale regverdigheid vir almal te skep.

“Ek word daagliks geïnspireer deur die idee dat elkeen van ons, op ’n praktiese en heilsame wyse, ’n verskil in ons eie lewe en in ander se lewe kan maak. Die lewe bied ons geen verskoning vir passiwiteit nie, en daar is geen regverdiging om te kla en nie iets positiefs te doen nie.” Edwin ondersteun die US se toekoms as ’n werklik uitmuntende, toenemend diverse, en al hoe meer inklusiewe navorsings-, onderrig- en leerinstansie.

Met die tyd en deur oefening word dinge gewoonlik makliker, maar nie in hierdie geval nie. Ná byna 24 jaar as regter, meer as nege jaar in die land se hoogste hof, erken hy dat al die sake ingewikkeld is en selfs ingewikkelder raak. “Ek het regtig gedink dat sake makliker sou word met die ouderdom en ervaring en (mens hoop) wysheid, tog het die teenoorgestelde gebeur.” Alhoewel sy werk veeleisend en spanningsvol is, vind hy dit ook geweldig bevredigend.

Sy benadering tot die hantering van ingewikkelde situasies is gegrond op twee beginsels wat vir hom van die uiterste belang is: integriteit en voorbereiding. “Mens kan nie by die waarheid en integriteit uitkom sonder dat jy eers in jouself daarna gesoek het nie. Berei voor, berei voor, berei voor – hoe meer jy oor ’n saak oplees, hoe meer jy daaraan werk, hoe groter is die kans dat jy dalk uiteindelik by die antwoord daarop sal uitkom.”

- Deur Elbie Els -