Matie-stemme

Farai Mubaiwa

Alumna van die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe


“Die enigste manier om te leer, is deur te val, weer op te staan en ʼn nuwe strategie te probeer.”

Op skool was rekeningkunde en geskiedenis Farai Mubaiwa se gunstelingvakke. Vir werksekerheid en omdat haar ouers daarvan gehou het, het sy gekies om rekeningkunde te gaan studeer. Terwyl sy met rekeningkundestudies besig was, het sy besef dat sy wel werksekerheid sou hê, maar nie ’n loopbaan wat haar in staat sou stel om ’n impak op Afrika te hê nie.

In haar honneursjaar het Farai van finansiële rekeningkunde na bestuursrekeningkunde oorgeskakel. Sy het BRek en BComm (Hons) in bestuursrekeningkunde aan die Universiteit Stellenbosch (US) behaal. Haar honneursgraad het sy in Desember 2016 ontvang.

Sy was by baie aspekte van studenteleierskap betrokke en het in haar tweede jaar as die speaker van die Studenteparlement gedien. Daarna was sy in Sonop se huiskomitee, waar sy vir die Eerstejaarsportefeulje verantwoordelik was. Sy het hierdie portefeulje verander om bemagtigend te wees en diversiteit te bevorder.
Farai was ook ’n lid van die Studenteraad, waar sy vir die Portefeulje vir die Bemagtiging van Vroue verantwoordelik was. Sy het hierdie portefeulje geskep in reaksie op die dringende behoefte aan optrede ten opsigte van die vlak van genderongelykheid op kampus. Haar leierskaprolle het egter nie daar opgehou nie. Sy het die Africa Matters Initiative saam met ’n mede-Matie, Reanne Olivier, gestig. Hierdie inisiatief is daarop gemik om Afrikajeug vaardig te maak deur hulle toe te rus met kennis van die vasteland, leierskaps- en sosiale vaardighede, en deur maatskaplike entrepreneurswerkswinkels.

Daarna het sy as strategie- en bedryfskonsultant by Deloitte gaan werk en toe is sy met ‘n beurs van FirstRand na King’s College London vir ‘n meestersgraad in die politieke ekonomie van ontluikende markte. Ná haar terugkeer na Suid-Afrika het sy haar internskap by die South African Institute of International Affairs (SAIIA) gedoen, waar sy hoofsaaklik op jeugbeleid en klimaatsverandering gefokus het. Daarna het sy haar loopbaan in internasionale ontwikkeling as a junior projekbestuurder by die Aurum Institute, ‘n toonaangewende TB- en MIV-navorsingsinstituut, begin. “My rol is so opwindend, aangesien dit die opleiding van werklose jeugdiges insluit, om die voorkoms van MIV en TB in Suid-Afrika te probeer verlaag.”

Sy hou daarvan om met die jeug te werk. “Ek hou van die interaksie, om mense se stories te hoor en te kyk wat ek kan doen om te help bydra tot die opkoms van die Afrikavasteland om ons. Dit is waarop Africa Matters ook fokus. Dit gaan oor die jeug betrek, dit gaan oor maniere kry om die jeug te bemagtig en ‘n beter Afrika te skep,” sê sy.

“Ek doen die werk wat ek doen omdat dit tot ‘n beter Afrika bydra. Dit gaan oor hoe ek as individu met ander kan saamwerk om hierdie groei en verandering wat moet plaasvind, moontlik te maak, sodat Afrika sy volle potensiaal kan bereik.”

Farai se lewensdoel is om deel van ‘n opkomende en vooruitstrewende Afrika te wees.

“As daar een ding is wat ek van die sterk vroue in my lewe geleer het, is dit dat veerkragtigheid noodsaaklik is. Dit maak nie saak dat jy val nie, solank jy net weer opstaan.” Haar gemeenskap en vasteland vereis dat sy weer opstaan en uit haar uitdagings leer. In haar nuwe rol, erken sy, maak sy baie foute, maar sy herevalueer wat verkeerd geloop het en probeer weer en verbeter. “Die enigste manier om te leer, is deur te val, weer op te staan en ‘n nuwe strategie te probeer.”

- Deur Elbie Els -