Matie-stemme

Francois Groepe

Alumnus van die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe en die Universiteit Stellenbosch Bestuurskool (USB)


“Daar is geen plaasvervanger vir harde werk nie en geen kortpaaie om ondervinding op te doen nie.”

As adjunkpresident van die Suid-Afrikaanse Reserwebank sedert 2012, is Francois Groepe daaraan gewoond om probleme op te los. Wat ook al die uitdaging, hy gebruik sy opleiding en ervaring in rekeningkunde, bestuurswetenskap, regte en ekonomie om ’n oplossing te vind.

“Om in senior bestuur te wees gee my kans om die kennis en ondervinding wat ek op alle terreine van my opleiding en werkervaring opgedoen het, met gemak toe te pas. Ek is nie noodwendig ‘n groot entoesias vir interdissiplinêre studies of benaderings nie, ek glo in intradissiplinêre studies en benaderings.”

Vir Francois is dit mense wat saak maak en hy het agtergekom dat die ingewikkeldste probleme die beste opgelos word deur dit uit verskillende hoeke en perspektiewe te benader; om dit uiteen te sit en die geheel in hanteerbare dele op te breek sodat dit minder ingewikkeld en oorweldigend is.

“Daar is geen plaasvervanger vir harde werk nie en geen kortpaaie om ondervinding op te doen nie.” Hy sê dat diegene wat in ’n posisie is om dit te kan doen, hul invloed en toegang tot maghebbers behoort te gebruik om die stem te wees van diegene wat nie gehoor of gesien word nie. “Enige vorm van kapitalisme kan net suksesvol wees as dit inklusief is en omsien na die belange van die vergetenes en agtergeblewenes wat in ’n benarde posisie verkeer. So belangrik as wat dit is om entrepreneurs toe te laat om by hul insette en inisiatiewe te baat, kan ons nie besluiteloos wees rakende kwessies soos groterwordende ongelykhede en volslae armoede nie. Kortsigtigheid en ’n korttermyn-ingesteldheid kan dalk wins tot gevolg hê, maar dis waarskynliker dat ’n inklusiewer benadering volhoubaarheid sal waarborg.”

Hy verwys na sy vier jaar (1988-1991) as ’n voltydse Matiestudent en sy rol as primarius van Gold Fields-koshuis as “die beste jare van my lewe”. Hy het gegradueer met ’n BCom en ’n HonsBCom (bestuursrekeningkunde). In 1992 het hy die kwalifiserende eksamen van die Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), ’n toonaangewende internasionale organisasie vir bestuursrekeningkundiges, afgelê en is hy as assosiaatlid toegelaat. In 2017 is hy as genoot van die organisasie ingelyf – bevestiging van sy senior ervaring in die beroep.

Hy het aangehou studeer nadat hy met sy loopbaan begin het en ‘n HonsBCom (besigheidsadministrasie) en ‘n MBA, albei cum laude, in onderskeidelik 1995 en 1996 aan die US verwerf. ‘n Nagraadse diploma in belastingreg van die Universiteit Kaapstad het in 1998 gevolg en daarna ‘n LLB en ‘n LLM, albei van Unisa. Nog was dit nie die einde van sy studieloopbaan nie: hy het ‘n MSc in finansies, met spesialisveld ekonomiese beleid, in 2016 aan die Skool vir Oosterse en Afrika-Studies (SOAS), Universiteit van Londen, voltooi. Hy is tans by die Universiteit Leiden ingeskryf as ‘n eksterne PhD-kandidaat met ‘n proefskrif getiteld Equality and the Right to Effective Legal Representation’.

- Deur Elbie Els -