Matie-stemme

Lusani Mulaudzi

Alumnus van die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe


“Die US het my die vryheid gebied om onafhanklik te werk en dink.”

As verkose president van die Aktuariële Genootskap van Suid-Afrika (ASSA) sal Lusani Mulaudzi, alumnus van die Universiteit Stellenbosch (US), die Suid-Afrikaanse aktuariële beroep in 2020/2021 lei.

Hoewel dit ’n BA-graad was wat Lusani – in Limpopo gebore en getoë – na Stellenbosch gelok het, het hy met ’n BCom-honneursgraad en ’n nagraadse diploma in aktuariële wetenskap gegradueer en in 2012 as ’n aktuaris gekwalifiseer.

“Ek het Stellenbosch toe gekom omdat ek deur ’n BA-kursus (waarde- en beleidstudies) wat net daar aangebied word, aangetrek is. Aktuariële wetenskap was my tweede keuse. ’n Beradingsielkundige het my oorreed dat, in die lig van my ouers se mening en ander faktore soos finansieringgeleenthede, dit beter sou wees om aktuariële wetenskap te studeer. My kennis van aktuariële wetenskap was in daardie stadium baie beperk.

“Alhoewel ek altyd die steun gehad het van klasmaats en lektore wat bereid was om die ekstra myl te stap, het die US my die vryheid gebied om onafhanklik te werk en dink. Aktuariële wetenskap is tegnies baie veeleisend, en my derde en honneursjaar was ’n stryd. Te danke aan die dissipline en professionaliteit van lektore is baie min van my akademiese tyd aan universiteit gemors.”

Nadat hy as ‘n aktuaris gekwalifiseer het, het Lusani vir vier jaar as ‘n aktuariële konsultant by Sanlam gewerk. Hy het toe na Medscheme geskuif om vir ses jaar as ‘n gesondheidaktuaris te werk. Voordat hy sy eie konsultasiemaatskappy in 2017 begin het, het hy as uitvoerende hoof van ‘n klein gesondheidadministrateur- en bestuurdeversorgingorganisasie gewerk.

“Die grootste uitdagings van my huidige rol is om ‘n betekenisvolle impak te maak in wat ek doen en om ‘n goeie balans tussen winsgewende en niewinsgewende aktiwiteite te handhaaf.”

As verkose president van ASSA glo Lusani dat die vermoë om relevant te bly en die publiek se belange te dien, die grootste uitdaging is waardeur die beroep in die gesig gestaar word.

“In die verlede was die beroep eerder ’n privatesektordissipline. Gegewe die omvang en aard van die besluite wat in die openbare sektor gemaak word, is dit sinvol dat die aktuariële beroep meer by hierdie besluitnemingsprosesse betrokke raak en politici en openbare amptenare help om die toekomstige impak van hul besluite beter te verstaan sodat hulle die beste besluite kan neem.

“Die aktuariële beroep moet ook aanhou om demografies te transformeer, en terselfdertyd die hoë standaarde van aktuariële onderrig behou. Die klem op professionaliteit en professionele ontwikkeling sal voortgaan om te verseker dat ‘n ’n graad in aktuariële wetenskap een van die waardevolste kwalifikasies bly.”

As die kind van twee onderwysers en pa van drie seuns, is Lusani passievol oor opvoeding en ontwikkeling. As hy nie werk nie, is hy betrokke by gemeenskapswerk. Hy dien ook as die pastoor van ’n klein gemeente in Delft.

- Deur Pia Nänny -