Matiestemme

Dr Rust Theron

Alumnus van die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe


“Dit is maklik om terug te sit en te kritiseer, maar ek wil eerder deel wees van die oplossing.”

As mediese student aan die Universiteit Stellenbosch (US) het een van dr Rust Theron se dosente hom so geïnspireer dat hy ? projek begin het om aspirant-dokters met hul opleiding aan die US te help. Want dis tyd om terug te gee, reken hy.

Rust se dagboek is vol en sy tyd beperk, maar tog ruim dié Matie-alumnus en spesialis in interne geneeskunde by die Durbanville Mediclinic tyd in om ? positiewe verskil te maak en sy deel te doen vir die opleiding van nuwe dokters.

Rust was instrumenteel in ? baanbrekersprojek wat in 2014 by die Durbanville Mediclinic in Kaapstad se noordelike voorstede in vennootskap met die US se Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe (FGGW) afgeskop het.

Dié projek skep die geleentheid vir mediese studente van die US om ? deel van hul voorgraadse opleiding by geakkrediteerde Mediclinic-hospitale te deurloop. Tydens die proefprojek het vierde en vyfde jaar mediese studente hul vier weke lange rotasies in Interne Geneeskunde by die hospitaal voltooi en kliniese opleiding van dokters in die privaatpraktyk ontvang.

“Ek het bewus geraak van statistieke wat daarop dui dat ons land op ? ernstige tekort aan dokters afstuur. Mediese skole kan hul innames van studente meer maak, maar die probleem kom in by die kliniese rotasies. Daar is eenvoudig net nie genoeg konsultante om hierdie studente op byvoorbeeld rondtes te neem nie,” sê Rust.

Dit beteken dat daar soms tot soveel as 22 studente op ? rondte saam met een konsultant moet beweeg. Aangesien Mediclinic reeds begin het met die opleiding van verpleegsters in die privaatsektor het hy die US se mediese fakulteit genader met die idee om voorgraadse studente in die privaatsektor te laat roteer nadat hy dit eers met Mediclinic bevestig het.

Op grond van die sukses van die proefprojek het die FGGW en Mediclinic besluit om die program uit te brei om drie ander hospitale in die Mediclinic-groep, naamlik Mediclinic Cape Gate, Mediclinic Louis Leipoldt en Mediclinic Panorama, in te sluit.

“Suid-Afrika is besig om op ? krisis af te stuur wat betref die hoeveelheid dokters wat kwalifiseer tot die bevolkingsgrootte. Dit is maklik om terug te sit en te kritiseer, maar ek wil eerder deel van die oplossing wees. Ek voel ook dat dit elke dokter in ons land se plig is om, waar hulle kan, te help om hierdie probleem ligter te maak,” sê Rust

- Deur Ilse Arendse -