Matie-stemme

Sifiso Ntombela

Alumnus van die Fakulteit AgriWetenskappe


“Ek het besluit om landbou-ekonomie te studeer omdat dit deurslaggewend is vir die opstel van beleid en strategieë vir die voedseIstelsel in die land.”

Vir Sifiso Ntombela tel sy baccalaureusgraad in landbou-ekonomie aan die Universiteit Stellenbosch (US) steeds as een van die grootste prestasies in sy lewe.

Hy het ook sy honneurs- en meestersgraad in landbou-ekonomie aan die US voltooi en is tans by die Universiteit van Pretoria ingeskryf vir sy PhD.

Sifiso het al op ‘n baie vroeë ouderdom belanggestel om by te dra tot ‘n volhoubare landbousektor.

“Ek het grootgeword in Mtubatuba in die uMkhanyakude Distriksmunisipaliteit in KwaZulu-Natal, een van die armste distrikte in die land. Toe ek jonk was, het hierdie gebied floreer met landbou-aktiwiteite wat suikerriet, groente, subtropiese vrugte en lewende hawe ingesluit het. Die veranderinge in landboubeleid en -toestande het egter veroorsaak dat hierdie aktiwiteite in duie gestort het, wat tot hoë vlakke van werkloosheid en gevolglik tot hoë vlakke van armoede en misdaad gelei het.

“Ek het besluit om landbou-ekonomie te studeer omdat dit deurslaggewend is vir die opstel van beleid en strategieë vir die voedselstelsel in die land. Soos ons weet, is ’n lewensvatbare, winsgewende en volhoubare voedselstelsel noodsaaklik vir die verligting van armoede en die bevordering van landelike ontwikkeling.

“My studies aan Stellenbosch het my die fundamentele vaardighede gegee wat nodig is om oplossings te vind vir die kritieke en komplekse kwessies waardeur die voedsel- en landbou-ekonomie in die land in die gesig gestaar word. Dit het my ook toegerus om beleidsadvies behoorlik aan beleidmakers sowel as belangrike rolspelers in die bedryf te kan kommunikeer.”

Sifiso het sy professionele loopbaan in 2007 as bemarkingsintelligensiebestuurder vir die Suid-Afrikaanse Tafeldruifbedryf begin. Drie jaar later het hy as senior ekonoom by die Nasionale Landboubemarkingsraad (NLBR) aangesluit en in 2013 is hy as SIP 11-koördineerder na die Presidensiële Infrastruktuurkoördineringskomitee (PIKK) gesekondeer.

In 2015 is hy aangestel as direkteur van strategiese vennootskappe by die Departement van Openbare Ondernemings (DOO) en in September 2017 het Sifiso as hoof van handels- en beleggingsingsintelligensie na Agbiz – ’n vereniging vir agribesighede wat in Suid- en Suider-Afrika sake doen – geskuif.

Sy verantwoordelikhede sluit in om navorsing oor handelsbeleid en handelsprestasie te onderneem en om strategiese uitvoermarkte te identifiseer; om rolspelers in die bedryf te adviseer oor beleggingsgeleenthede en -strategieë om die landbou-ekonomie te ontwikkel en uit te brei; en om beleggers in aanraking te bring met beleggingsgeleenthede in die sektor.

Sifiso is passievol oor landbou en agribesigheid.

“Benewens die feit dat dit ’n belangrike werkgewer vir baie mense, veral minder geskoolde mense, is en bydra tot uitvoere, is dit die ruggraat van die land se ekonomie.

“Deur landelike infrastruktuur te skep, boerdery- en landbou-ondernemings uit te brei na gemeenskaplike areas en al ons boere en plaaswerkers te beskerm, kan ons meer werksgeleenthede skep en dié wat reeds bestaan, behou. Dit is noodsaaklik dat ’n duidelike en deursigtige grondbeleid, wat billike grondherverdeling bevorder en nie die voedselstelsel benadeel nie, geformuleer word.”

- Deur Pia Nänny -