Matie-stemme

Werner Cloete

Alumnus van die Fakulteit Natuurwetenskappe


“Ek het nog nie een dag gedink dat ek ’n fout gemaak het om ’n onderwyser te word nie.”

Werner Cloete, skoolhoof van Calling Academy Vlaeberg – ’n nuwe privaat hoërskool in Stellenbosch wat hoëgehalte-onderwys vir seuns uit laerinkomstegebiede bied – is ’n onderwyser in murg en been.

“Ek het nog nie een dag gedink dat ek ’n fout gemaak het om ’n onderwyser te word nie. Inteendeel, ek het nog altyd probeer om die onderwys as ’n beroep te bemark en die positiewe verskil wat onderwysers kan maak, uit te lig.”

Hierdie oudhoofseun van Paul Roos Gimnasium (PRG) het ’n beurs by die skool ontvang om die kursus BSc(Ed) met wiskunde en chemie as hoofvakke by die Universiteit Stellenbosch (US) te studeer. Hy het in 2003 gegradueer en twee jaar in Engeland skoolgehou voordat hy na PRG teruggekeer het om sy beursverpligtinge na te kom.

In sy 10 jaar by die skool het hy onder meer as koshuisvader en hoof van karakterontwikkeling gedien. Hy is die medestigter van Engage, ’n beweging om veral pa’s in die skoolgemeenskap aan te moedig en toe te rus om as rolmodelle vir hul kinders op te tree.

Werner het aan die einde van 2015 by PRG bedank om die niewinsorganisasie Calling Education saam met dr Philip Geldenhuys, medestigter en voormalige HUB van die organisasie Community Keepers, te begin.

“Dit was dalk ’n riskante besluit, maar nie ’n moeilike een nie,” sê Werner, pa van twee jong kinders.

Die probleemstelling was duidelik: Die gehalte van onderwys in laerinkomstegebiede is dikwels onbevredigend, wat daartoe bydra dat die armoedesiklus nie gebreek word nie. Die Calling Education-model beoog om hoëgehalte-onderwys aan leerders van laerinkomstegebiede te bied deur die skenkerspotensiaal van die middelklas te ontsluit. Dit bied ’n privaat skool teen R6 000 per jaar, terwyl die res van die fondse wat benodig word deur middel van ’n vermengdebefondsingsmodel ingesamel word.

“Hierdie model maak dit vir ’n klein besigheid, ’n groep vriende of selfs ’n boekklub moontlik om ’n kind se lewe te verander deur te help om die skoolfonds bekostigbaar te hou,” sê Werner. Calling Education kry vennootskappe van R9 000 (in 2018) vir elke leerder in die skool.

Calling Academy Vlaeberg het sy deure in Januarie 2018 met 60 leerders geopen, en het meer as 90 aansoeke vir die 60 beskikbare plekke in 2019 ontvang. Die skool bied verrykingsprogramme soos kodering, entrepreneurskap en ’n karakterontwikkelingsmodule genaamd “Future fathers” aan, wat ten doel het om die probleem van afwesige pa’s aan te spreek. Leerders het toegang tot tablette en daar word ruimte geskep vir leerders om teen hul eie pas te leer.

“Ons wil leeroutonomiteit bevorder om die oorgang tussen skool en universiteit te vergemaklik en ’n beter toevoer van leerders uit laerinkomstegebiede na veral die US te skep,” verduidelik Werner. Die skool neem die leerders gereeld op uitstappies na die US en maatskappye in die omgewing om hul visie vir hul toekoms te verbreed.

Tans beplan die organisasie ’n groot bouprojek om die skool se fasiliteite uit te brei. Hulle wil uiteindelik ook ’n tweede skool begin.

“Ons visie is om die model uiteindelik na ander dele van die land uit te brei,” sê Werner.

- Deur Pia Nänny -