Matie-stemme

Ziyanda Stuurman

Alumna van die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe


“Ek sou nie vandag gewees het waar ek is, as ek nie geloof en vertroue in my eie vermoëns gehad het nie – met ’n tikkie chutzpah daarby.”

Ziyanda Stuurman, ‘n besoekende Fulbright-beurshouer aan die Heller-skool vir Sosiale Beleid en Bestuur aan die Brandeis-universiteit in Massachusetts, VSA, erken sy het lank en hard nagedink voordat sy vir so ‘n gesogte beurs aansoek gedoen het. “Alhoewel ek bitter graag internasionale ervaring in my politieke studies wou opdoen, het ek huiwerig en onseker gevoel.”

Sy het egter die moed bymekaar geskraap en terselfdertyd vir nie net één nie, maar twee hoogs mededingende studiebeurse aansoek gedoen: die Fulbright-beurs (vir studie in die VSA) en die Chevening-beurs (vir studie in die VK). “Ek het besluit om op een slag vir beide beurse aansoek te doen en was ontsettend gelukkig om vir albei gekies te word!”

Nadat sy vir ’n jaar lank as Chevening-beurshouer aan die Universiteit van Sussex in Engeland gestudeer het om ’n meestersgraad in konflik, sekuriteit en ontwikkeling te behaal, het Ziyanda in 2018 na die VSA verhuis om ’n tweede meestersgraad te begin as ’n Besoekende Fulbright-beurshouer, dié keer in volhoubare internasionale ontwikkeling.

“Ek het op dié stadium besluit om nie ‘n PhD te doen nie, omdat ek so ‘n wye reeks belangstellings het – van politieke wetenskap, openbare beleid- en ontwikkelingstudies tot geslagstudies, migrasie en immigranteregte. Deur ‘n tweede meestersgraad aan te pak aan die Brandeis-universiteit, wat baie bekend is vir sy navorsing en werk in sosiale beleid, kry ek die geleentheid om my kennis verder op te bou. Dié meestersgraad omvat ook ‘n ses maande lange internskap. Ek sal dus nie net akademies verder groei nie, maar ook na New York verhuis om ‘n lewenslange droom te bewaarheid deur vir die Verenigde Nasies se ontwikkelingsprogram te werk.”

Sy sal ook nog ‘n tesis voltooi wat hierdie keer gefokus is op die uitbreiding van arbeidsregte en beskerming van immigrantevroue wat as huishulpe in Suid-Afrika werk. Ziyanda se vorige meestersgraad-tesis, aan die Universiteit van Sussex, was ‘n kritiese ontleding van die wêreldwye prosesse wat die militarisering van polisiëring en die pasifisering van gemeenskappe in Brasilië en Suid-Afrika dryf – ‘n onderwerp wat tans baie relevant is in Suid-Afrika met die ontplooiing van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag op die Kaapse Vlakte.

Ziyanda, wat haar passie vir politiek en openbare beleid ontwikkel het tydens haar studies vir ’n baccalaureus- en honneursgraad in politieke wetenskap aan die Universiteit Stellenbosch (US), sê die universiteit het ’n belangrike rol gespeel in die lê van ’n stewige fondament vir haar loopbaan: “My studies op Stellenbosch het werklik my professionele loopbaan gevorm. Ek het besprekings buite my klasse bygewoon, betrokke geraak by studenteleierskap en is geïnspireer deur die professionele loopbane van sommige van my dosente. Dit het als gelei tot my besluit om deel te wees van die politieke en openbare beleidsfeer.”

Sy is in 2013 vereer vir haar sterk leiersrol aan die US toe sy die Rektorstoekenning vir Uitmuntende Prestasie in Leierskap ontvang het. “Ek was Primaria van my koshuis (Huis Erica), het twee ampstermyne gedien in die SR [Studenteraad] en het ook vir ‘n jaar lank as studenteverteenwoordiger op die Universiteitsraad gedien. Ek is gelukkig om vandag nog steeds as raadslid te dien, na my aanstelling in 2017 deur die Minister van Hoër Onderwys en Opleiding. Ek sien dit as ‘n voortsetting van my vroeëre behoefte om my portuurgroep te dien en ander te help, dié keer net op ‘n ander manier en ‘n hoër vlak.”

So wat motiveer haar elke dag? “Dis die wete dat die enigste ding wat op hierdie stadium van my lewe tussen my staan en dit wat ek wil bereik, die hoeveelheid moeite is wat ek bereid is om te doen om dit te laat gebeur. Alhoewel daar baie uitdagings is waarmee baie jong mans en vroue soos ek te kampe het wanneer dit kom by toegang tot onderwys en geleenthede, is dit uiters belangrik om te weet waarvoor om aansoek te doen en op watter stadium van jou lewe, en met wie jy moet praat om dinge te laat gebeur. Ek sou nie vandag gewees het waar ek is, as ek nie geloof en vertroue in my eie vermoëns gehad het nie – met ’n tikkie chutzpah daarby. Ek moedig ander aan om dieselfde te doen. Jy het letterlik niks om te verloor nie en soveel om te wen.”

Met die oog op die toekoms hoop Ziyanda om op ’n plek in haar loopbaan te wees waar sy openbare beleid in die regering kan skryf of skep, óf om in ’n posisie te wees waar sy die openbare beleid deur voorspraak kan beïnvloed. “Ek voel dat soveel van Suid-Afrika se uitdagings aangepak sou kon word met die hulp van bekwame, samehangende en oortuigende openbare beleidsvorming wat op bewyse gebaseer is, maar ook deur ’n openbare beleid wat geskep en geïmplementeer word op ’n manier wat sin maak vir ons eie unieke omstandighede.”

Foto geneem deur Jonathan Ferreira

- Deur Birgit Ottermann -