PhD-graduates in Chemistry and Polymer Science dominated the stage during the Faculty of Science’s April 2022 graduation ceremony. 

For the 2021 academic year, the Faculty of Science awarded a grand total of 820 degrees – of which 495 BSc-degrees, 175 BScHons-, 102 MSc- and 48 PhD-degrees. From a total of 48 PhDs for 2021, 20 doctoral students graduated in Chemistry and Polymer Science.

Prof Peter Mallon, head of the Department, says they are proud of all their PhD-graduates who managed to complete their studies despite the major disruptions to their research due to the COVID-19 regulations: “This group of PhD-students were among the first to return to campus in August 2020 to work under very strict COVID-19 protocols in the laboratories. 

“This has not always been easy given the nature of the research and the enforced social distancing rules.  It is, however, testament to their resilience that even under difficult circumstances they have been able to produce high quality research and complete their degrees,” he says.

The topics of research ranged from Dr Ndumiso Sibanda’s work into developing a novel method to break down lignin – a by-product of the paper manufacturing process; to the development of a reversible hydrogel for application as a male contraceptive by Dr Leanne Kellerman; to Dr Annick van Niekerk’s study of the use of metallodrugs as potential anti-cancer agents. 

In another study at the interface of chemistry and medicine, Dr Marica Smit investigated the use of polymer-coated magnetic nanoparticles for the treatment of tuberculosis. After being inhaled, the nanoparticles could provide sustained drug release, which opens the path to less frequent drug dosing. 

Over the past ten years the Department of Chemistry and Polymer Science have produced on average 13 PhD graduates per year. 

Rekord aantal PhD-graduandie in chemie en polimeerwetenskap

PhD-graduandi in Chemie en Polimeerwetenskap het tydens die Fakulteit Natuurwetenskappe se April-gradeplegtigheid die kollig gesteel.

Die Fakulteit Natuurwetenskappe het vir die 2021 akademiese jaar altesaam 820 grade toegeken waarvan 495 BSc-, 175 HonsBSc-, 102 MSc- en 48 PhD-grade was. Uit die 48 PhDs vir 2021, het 20 doktorale studente uit die Departement Chemie en Polimeerwetenskap gekom.

Prof Peter Mallon, hoof van die departement, sê hulle is trots op al hulle PhD-studente wat daarin geslaag het om hulle studies te voltooi ten spyte van die feit dat die COVID-19-pandemieregulasies hulle navorsing ontwrig het: “Hierdie groep PhD-studente was van die eerstes wat in Augustus 2020 teruggekeer het kampus toe om onder baie streng COVID-19- protokols in die laboratorium hulle werk voort te sit.  

“Gegewe die aard van die navorsing en die vereiste sosiale afstande wat gehandhaaf moes word, was dit nie altyd maklik nie. Die feit dat hulle egter onder moeilike omstandighede navorsing van ’n hoë gehalte kon lewer en hulle graadstudies voltooi, is egter ’n bewys van hulle veerkragtigheid,” sê hy.

Hulle navorsingsonderwerpe het gewissel van Dr Ndumiso Sibanda se werk oor die ontwikkeling van ’n nuwe metode waardeur lignien – ’n neweproduk van die papiervervaardigingsproses afgebreek kan word; tot die ontwikkeling van ’n omkeerbare hidrojel met toepassing as ’n manlike voorbehoedmiddel deur Dr Leanne Kellerman; en Dr Annick van Niekerk se navorsing oor die gebruik van metaalbevattende geneesmiddels as potensiële teenkankermiddels. 

In ’n ander studie op die raakvlak van chemie en geneeskunde, het Dr Marica Smit die gebruik van polimeerbedekte magnetiese nanopartikels ondersoek vir die behandeling van tuberkulose. Nadat die nanopartikels ingeasem is, kan dit die volgehoue vrystelling van geneesmiddels veroorsaak wat beteken dat dit moontlik die weg baan vir minder gereelde toediening van medikasie. Oor die afgelope tien jaar het die Departement Chemie en Polimeerwetenskap ’n gemiddeld van 13 PhD-graduandi per jaar gelewer.