Belangrike kontakte

24 uur-NOODnommer
021 808 2333

Fasiliteitsbestuur se hulptoonbank
021 808 4666
fmhelpdesk@sun.ac.za

Diensprobleme by die hulptoonbank
021 808 9407

Fasiliteitsbestuurder: Stellenbosch-kampus
021 808 4658 / 21 938 9285

Fasiliteitsbestuurder: Stellenbosch-sportfasiliteite
021 808 4717

Fasiliteitsbestuurder: Woonplekke
021 808 3775

Fasiliteitsbestuurder: Tygerberg-kampus
021 808 4177

Fasiliteitsbestuurder: Bellville Park-kampus
021 918 4213