Die divisie Fasiliteitsbestuur voorsien volhoubare, toeganklike, innoverende en toekomsgerigte fasiliteite en dienste aan die Universiteit Stellenbosch. Ons poog om verkenning en voortreflikheid vir ons diverse gemeenskap van belanghebbendes moontlik te maak.

Wat Doen Ons?

  • Ons fasiliteer studentesukses. Ons werk met studente en personeel om leer- en leefomgewings te skep wat innoverende onderrigmetodes, residensiĆ«le leergemeenskappe en navorsing moontlik maak. Ons ondersteun 'n veilige kampus in medewerking met studente en personeel.
  • Die fisiese omgewing is van die uiterste belang vir die studente-ervaring en is deurslaggewend vir die werwing en behoud van studente en personeel.
  • Doeltreffende fasiliteitsbedrywighede kan koste aansienlik verminder. Beste praktyke in Fasiliteitsbestuur kan die universiteit se algehele bedryfsdoeltreffendheid verhoog.
  • Volhoubaarheid vorm die kern van al ons besluite in al ons bedrywighede.
  • Ons kampus- en fasiliteitsbeplanning is in ooreenstemming met die universiteit se Strategiese Voorneme en Strategie.