Afvalbestuur

Afvalbestuur by die Universiteit sluit onder meer die volgende inisiatiewe in:

  • Die voorsiening van 'n drie-drom-stelsel op die kampus vir die herwinning van afval
  • Die sortering van afval wat geskik vir herwinning is
  • Die verwydering van herwinbare en nieherwinbare afval na die betrokke fasiliteite
  • Die gebruik van tuinafval vir komposbereiding
  • Die Bokashi-projek, waarvolgens mikrobes gebruik word om kombuisafval te ontbind en 'n produk te skep wat op komposhope gebruik kan word