Groen Geboue

Omgewings- en ekologiese volhoubaarheid word tydens die beplanning en spesifikasie van fasiliteite altyd binne die konteks van die Kampusmeesterplan in ag geneem.

Waar moontlik word boumateriaal en -metodes met inagneming van omgewingsoorwegings gekies. Geboue word ontwerp om, indien moontlik, voordeel te trek uit natuurlike temperatuurbeheermeganismes. Die Polimeer-, Fasiliteitsbestuur- en IT-gebou op die Stellenbosch-kampus maak byvoorbeeld van plantegroei en spesiale skerms gebruik om die hittelas in geboue te verminder. Natuurlike bronne, soos bome, word op strategiese plekke aangeplant om die geboue se hitte-eilande te beperk.