Ons Span

'n Toegewyde span personeellede van Fasiliteitsbestuur verseker die gladde bestuur van alle fasiliteite op die kampus. Hier is die gesigte agter die uitsonderlike steun wat die Universiteit Stellenbosch ontvang.

Die bestuurspan van Fasiliteitsbestuur van links na regs: Madeleine Malan, Hoof: Bedryf; Japie Engelbrecht, Direkteur: Projekbestuur; Viljoen van der Walt, Direkteur: Risikobestuur en Kampussekuriteit; Nicolette van den Eijkel, Hoofdirekteur: Fasiliteitsbestuur; Nadeem Gafieldien, Direkteur: Eiendomsdienste; Francois Swart, Bestuurder: Ontwikkelingsbeplanning en Ontwerp en Dan Prata, Direkteur: Fasiliteitsdienste.

Hoofdirekteur: Fasiliteitsbestuur

Nicolette van den Eijkel

Departementshoofde

Nadeem Gafieldien

Direkteur: Eiendomsdienste

Dan Prata

Direkteur: Fasiliteitsdienste

Viljoen van der Walt

Direkteur: Risikobestuur en Kampussekuriteit

Japie Engelbrecht

Direkteur: Projekbestuur

021 808 9164
jengelbrecht@sun.ac.za

Francois Swart

Bestuurder: Ontwikkelingsbeplanning en Ontwerp

021 808 4834
fcswart@sun.ac.za

Bestuurder: Hulptoonbank

Luzaan Stallenberg

 

021 808 9407
lstallenberg@sun.ac.za

Fasiliteitsbestuurders

Malan Oosthuizen

Fasiliteitsbestuurder: Stellenbosch-hoofkampus

021 808 4658
malan@sun.ac.za

Charmaine Klein

Fasiliteitsbestuurder: Tygerberg Kampus

021 938 9285
cpk@sun.ac.za

Trevor Hoeben

Fasiliteitsbestuurder: Woonplekke

021 808 3775
th2@sun.ac.za

Louis Fincham

Fasiliteitsbestuurder: Stellenbosch Sport Kampus

021 808 4717
laf@sun.ac.za

Adri Rossouw

Fasiliteitsbestuurder: Bellville Park-kampus

021 918 4213
ar1@sun.ac.za

Phumlani Mathebula

Fasiliteitsbestuurder: Admin Kluster 2

021 808 4911
phumlanim@sun.ac.za