Ons Waardes

In die divisie Fasiliteitsbestuur word ons werksaamhede deur vyf kernwaardes gerig:

Veiligheid
  • Ons ondersteun 'n veilige werk-, leer- en woonomgewing.
  • Ons ondersteun ons eie, ons studente en ons kollegas se veiligheid.
Omgee
  • Ons behandel ander soos ons graag behandel wil word.
  • Ons pas onsself op om 'n lewensbalans te handhaaf.
  • Ons streef na 'n nalatenskap waarop ons trots kan wees.
Voortreflikheid
  • Ons streef om in alles wat ons doen tot voordeel van ons belanghebbendes die beste te wees wat ons kan wees.
Integriteit
  • Ons tree te alle tye eties en eerlik op.
Innovasie
  • Ons streef aktief na idees en geleenthede om onsself, ons Universiteit en ons dienste te verbeter.