Beplanning en Ontwerp

Die Departement Beplanning en Ontwerp bestuur die stelselmatige beplanning van die fisieke fasiliteite van die Universiteit om die Universiteit met die beskikbare hulpbronne ten beste in die uitvoering van sy pligte te ondersteun. Hierdie departement doen ook deurlopend navorsing om gestandaardiseerde riglyne te ontwikkel en daar te stel vir die gedetailleerde ontwerp en spesifikasies van fasiliteite ten einde die Universiteit se strategiese doelwitte van toeganklikheid, inklusiwiteit en voortreflikheid na te kom.

Hier volg 'n kort oorsig van wat Beplanning en Ontwerp behels:

Beplanning

  • Fokus op die beplanningstadiums van elke bouprojek
  • Verseker dat projekte ooreenstem met die strategiese doelwitte en verwagtinge van ons kliënte, Fasiliteitsbestuur en die Universiteit
  • Uitvoer van haalbaarheidstudies, insluitend hoëvlak-kosteberekenings
  • Verseker dat projekte geprioritiseer word in ooreenstemming met die Universiteit se strategieë
  • Opstel van begrotings, befondsingstrategieë en begrotingsbestuur

Ontwerp

Stel riglyne op vir spesifikasies en die ontwerp van fasiliteite, byvoorbeeld: