Eiendomsdienste

Eiendomsdienste bied 'n verskeidenheid ingenieursdienste vir die bedryf en bestuur van die Universiteit se infrastruktuurbates.

Instandhoudingsbedrywighede

Eiendomsdienste doen reaktiewe, beplande en proaktiewe instandhouding as deel van 'n mandjie dienste in pas met die uitvoeringstrategie van 50% beplan, 30% reaktief en 20% proaktief. Die strategie verseker dat ons alle bates, masjinerie en toerusting op 'n funksionele en doeltreffende wyse in stand hou. Dit dra by by om die lewensduur van alle bestaande bates, masjinerie en toerusting op 'n omgewings- en finansieel volhoubare wyse te verleng. Die dienste behels alle alarms, lugreëling, oudiovisuele dienste, houtwerk, elektries, brandtoerusting, tuine, slotte, meganiese dienste, pesbeheer, paaie, parkering en voetpaadjies, kennisgewingborde, afval, vensters, ens.

  • Lugreëlingsdienste behels alle verhitting- en ventilasielugreëling (HVAC), klein lugreëlaars vir verhitting en afkoeling, VRF/VRV, sentrale waterverkoelde stelsels, hittepompe, waaiers, ens.
  • Elektriese dienste behels alle laespanning- en mediumspanning- elektriese infrastruktuur, verdeelborde, proppe, skakelaars, ligte, terreinligte, kragopwekkers, transformators, grootmaat-waterkooktoestelle ("e-boils"), ens.
  • Tuindienste behels al die instandhouding van tuine en terreine en alle harde oppervlakke, sny van grys, skoonmaak van harde oppervlakke (geplaveide paadjies), snoei van bome, ens.
  • Meganiese dienste behels kombuistoerusting, hysers, brandtoerusting, alarms, ens.

Geboubestuurstelsel (BMS)

'n Geboubestuurstelsel is 'n rekenaargebaseerde beheerstelsel wat in geboue geïnstalleer word. Hierdie stelsel beheer en monitor die gebou se meganiese en elektriese toerusting soos ventilasie, ligte, kragstelsels, brandstelsels en sekuriteitstelsels. Hierdie stelsel verseker die doeltreffende en doelmatige bedryf van die masjinerie en toerusting deur bedryfstye te optimaliseer en nutsdienste (elektrisiteit, gas en water) te verminder.

Tuindienste

Hierdie eenheid is verantwoordelik vir die vestiging en instandhouding van alle stedelike landskappe - terreinverfraaiing op en rondom die US-kampusse. Dit behels die bewaring van die rivier- en berggedeeltes. Volhoubare landskapinstandhouding behels water- en grondbestuur deur endemiese en waterwyse plante te kies, en die identifisering van bome wat ons koolstofvoetspoor sal verminder. Alle groen afval sal herwin word as deel van organiese voedsel en kompos, wat tot biodiversiteit bydra. Ons bestuur ook elemente van alle harde terreinverfraaiing (voetpaadjies en ander paadjies, bankies en tafels) en verseker dat dit veelsydig en duursaam is.

Omgewingsvolhoubaarheid

Hierdie eenheid is verantwoordelik vir omgewingsvolhoubaarheid, strategiese en bedryfsplanne, asook die omgewingsbestuursplan. Dit dien as riglyn vir die US om so volhoubaar moontlik te werk te gaan. Dit is in pas met die US se beleid oor volhoubaarheid, en behels die verbintenis tot die millenniumdoelwitte, die Paryse ooreenkoms vir volhoubaarheid en vermindering van kweekhuisgasse, koolstofvoetspoor, beperkte fossielbrandstowwe en hulpbronne en globale temperature.

Pesbeheer en higiëne

Eiendomsdienste bestuur die veilige verwydering en beheer van alle peste (rotte, voëls, insekte, bye) op 'n veilige en volhoubare wyse. Ons volg 'n omvattende, geïntegreerde pesbeheerprogram met die oog op omgewingsverstandige pesonderdrukking op die lang termyn. Hierdie program verseker voorkoming deur middel van tegnieke en bestuurspraktyke om minder op chemiese onderdrukking staat te maak. 'n Verdere voordeel is deurlopende inspeksie, habitatverandering en gebruik van pesdoders wat nie so giftig is nie. Pesbestuur behels ook die verplasing van natuurlike roofdiere soos uile en peste na die omgewing buite.

Beplande instandhouding (PPM)

Eiendomsdienste inisieer die bedryfuitvoeringstrategie ten einde van 'n reaktiewe instandhoudingstrategie na 'n beplande instandhoudingstrategie te beweeg. Dit sal die totale koste van eienaarskap van alle bates en toerusting binne US se bestuursgrense verminder. Die toepassing van die voorkomende, beplande instandhoudingstrategie dra by tot die nakoming van beste praktyke, optimalisering van toerusting, vermindering van bedryfsteuringstye en verlengde lewensiklus van alle bates, masjinerie en toerusting.

 

Opgraderingsprojekte

Tegniese-adviesdienste

Eiendomsdienste bied tegniese advies aan die Universiteit, insluitende gedurende die beplanning van alle kapitaal- en opgraderingsprojekte, en verskaf tegniese spesifikasies en standaarde (DCD).

Nutsdienste

As deel van ons maatskaplik korporatiewe verantwoordelikheid is US verbind tot die vermindering van kweekhuisgasse en/of ons koolstofvoetspoor, soos uiteengesit in die Paryse ooreenkoms oor klimaatsverandering (COP 21).

Eiendomsdienste bestuur, monitor en doen verslag oor die gebruik van alle nutsdienste (energie, gas, watervoorsiening, afval en vaste afval) ten einde 'n omgewingsvolhoubare universiteit te bevorder, soos uiteengesit in US se omgewingsvolhoubare groensakeplan.

Opgraderingsprojekte

Die opgradering van alle bates, masjinerie en toerusting maak deel uit van die beplande instandhoudingsprogram. Eiendomsdienste doen van tyd tot tyd toestandouditte en risiko-assesserings om die toestand van hierdie bates, masjinerie en toerusting te bepaal. Op grond van die geïdentifiseerde toestand sal hierdie bates, masjinerie en toerusting dan geprioritiseer word waarvolgens beplanning vir toekomstige opgraderings en vervanging gedoen word. Die omvang van hierdie projekte sal bepaal wie dit gaan uitvoer, en die meeste daarvan word deur die projekkantoor behartig.

Veiligheid, gesondheid, omgewing en gehalte (SHEQ)

SHEQ is 'n tegniese veld wat talle dissiplines betrek vir die voortdurende verbetering van beroepsveiligheid, gesondheid, omgewing- en gehaltefaktore wat 'n impak op US het.

Afvaldienste

Hierdie eenheid verseker dat munisipale vullis, herwinningsitems en chemiese-afval produkte bymekaar gemaak word en op 'n verantwoordelike wyse weggedoen word. Klem word op die vermindering van afvalgenerering, herwinning en wegdoening van afval geplaas.

Toevoeging tot en veranderinge aan bestaande bates (masjinerie en toerusting)

Die volgende items vorm nie deel van die instandhouding van bestaande bates, masjinerie en toerusting nie: ophang van prente, installering van nuwe proppe, skakelaars, ligte, verdeelborde, blindings, ens.