Fasiliteitsdienste

Die Department Fasiliteitsdienste bied die volgende dienste aan:

Een-stop-dienshulptoonbank

Ons hulptoonbank dien as 'n sentrale aanmeldingspunt vir alle versoeke, defekte en dienste met betrekking tot ruimtelike beplanning, bouprojekte, instandhouding, terreindienste, nutsdienste, risikobestuur en kampussekuriteit, omgewingsvolhoubaarheid en ander steundienste.

Jou aangemelde versoek(e) word op ons fasiliteitsbestuurstelsel geregistreer om die monitering van die versoek en die gehalte van die reaksie te verseker. Die dienstoonbankpersoneel verwys dit na die betrokke departement, waarna dit deur die toepaslike fasiliteitsbestuurder gekoördineer word.

Steundienste-ooreenkomste

Die fasiliteitsbestuurders bestuur Fasiliteitsbestuur se dienste volgens steundienste-ooreenkomste wat van tyd tot tyd met bepaalde gebiede aangegaan word (Stellenbosch-hoofkampus, Stellenbosch-sportfasiliteite en die Tygerberg- en Bellville Park-kampus). Die steundienste-ooreenkomste omskryf die omvang van dienste, verantwoordelikhede asook tydraamwerke en uitkomste met die oog op diensvoortreflikheid.

Fasiliteitsbestuurders

Die fasiliteitsbestuurders is die toegangspunte vir gesprekke oor versoeke en uitdagings, nadat dit by die hulptoonbank geregistreer is. Elkeen bestuur 'n bepaalde portefeulje waarin hulle die dienste van Fasiliteitsbestuur moet koördineer, met kliënte moet raadpleeg en kommunikeer, en gehalte moet monitor.

Bestuursinligting

Fasiliteitsdienste verskaf bestuursinligting wat met die nakoming van ons steundienste-ooreenkomste verband hou.

Event Registration and Compliance <---- AFRIKAANS?

Facilities Services manage and co-ordinate the registration process of all event requests and bookings of university facilities on campus. We liaise and communicate with event organisers and stakeholders to ensure compliance to the national and municipal event bylaws during the application phase to the municipality.