Projekbestuur

Die Projekbestuurskantoor (PBK) is verantwoordelik vir alle projekbestuursdienste en bestuur projekte in terme van korporatiewe beheer, nakoming en die metodologie van projekbestuur van die Divisie Fasiliteitsbestuur van die Universiteit Stellenbosch.

Hierdie departement is oorhoofs verantwoordelikheid vir die aanvanklike evaluering en die registrasie van projekte voor die gedetailleerde beplanningsfase. Projekhulpbronne word dan bestuur en geïntegreer, insluitend toesighouding deur die projekspan. Die Departement Projekbestuur is ook verantwoordelik vir die goedkeuring en toekenning van tenders vir bouprojekte. Hulle is ook van aanvang tot lewering verantwoordelik vir die bestuur van kapitaalprojekte en die gepaardgaande finansiële administrasie.

Klik hier vir toegang tot die aansoekvorm vir nuwe projekte.