Jaarlikse Fakulteit Publikasie 2019
Universiteit Stellenbosch
Geneeskunde & Gesondheidswetenskappe
Annual Faculty Publication 2019
Stellenbosch University
Medicine & Health Sciences
I-Faculty Publication 2019
iYunivesithi Stellenbosch
Ezonyango Nezeenzululwazi Kwezempilo
Innovering Profiel Navorsing Nuus In Prente

GROOT AANVRAAG NA VERPLEEGKUNDE-PROGRAM

Jackie Pienaar-Brink
Dr Janet Bell (links) en prof Portia Jordan (regs). Foto-erkenning: Damien Schumann

Klas van 2019 straal van trots, energie

ʼn Gevoel van trots en energie straal uit nie net die dosente nie, maar ook die eerste groep studente wat vir die lang verwagte nuwe voorgraadse verpleegkundeprogram aan die Universiteit Stellenbosch (US) gekeur is.

Die vorige voorgraadse verpleegkundeprogram aan die US is aangebied vanaf 1963 tot die vroeë 2000’s, toe dit as deel van die nuwe institusionele landskap vir hoër onderwys uitgefaseer is.

Groot aanvraag

As gekyk word na die getal aansoeke wat van oor die land vir 2019 ontvang is, is dit duidelik dat daar ’n groot aanvraag na hierdie vierjaarprogram is, sê prof Portia Jordan, nuwe Uitvoerende Hoof van die Departement Verpleeg- en Verloskunde aan die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe.

Een rede hiervoor is die groot behoefte landwyd aan die voorsiening van verpleegkundiges. Trouens, dit is ’n nasionale prioriteit, sê sy. “Nog ’n rede vir die baie aansoeke is dat die B-graad in Verpleegkunde ’n nuwe program is, nie net aan die US nie, maar ook op die nuwe kwalifiserende matriks van die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging en daarom aansoekers van oor die land lok.”

Voorts moet in ag geneem word dat verpleegkunde ’n baie gewilde beroep is vir nie net skoolverlaters nie, maar ook vir meer volwasse leerders wat hul kwalifikasies in hierdie veld wil verbeter.

Omdat die verplegingprofessie soveel waarde tot die gesondheidsorgstelsel toevoeg, is dit ’n nasionale verantwoordelikheid om verpleegkundiges op te lei, benadruk Jordan.

Omvattende dissiplines

Een opwindende aspek is die omvattende dissiplines binne die nuwe verpleegkundeprogram – medies, chirurgie, primêre sorg, geestesgesondheid en verloskunde – wat samewerkende praktyke oor die onderskeie departemente binne die Fakulteit heen toelaat. “Die deel van beste praktyke en die integrasie van gesondheidsorgonderrig op die kliniese platform kan ’n reuseverskil maak aan die sorg wat aan pasiënte, gesinne en diegene na aan hulle gebied word.”

Volgens dr Janet Bell, senior dosent en voorgraadse programkoördineerder, begin en eindig die herverpakte program waar die meeste gesondheidsorg in Suid-Afrika plaasvind: in gemeenskappe, klinieke en primêresorgomgewings. Baie tyd sal hier deurgebring word, terwyl studente ook aan meer gespesialiseerde dienste blootgestel word.

Buite hul gemaksone

“Die eerste groep studente reageer goed op die program. Hulle het van meet af entoesiasties aan leeraktiwiteite deelgeneem en is toenemend gemakliker met die gedagte om buite hul gemaksone te beweeg. As ’n groep vorm hulle ’n eenheid en is hulle baie ondersteunend,” sê sy.

“Aan die begin van die jaar het die studente ’n lys van klaswaardes saamgestel. Hul verbondenheid om dit in hul interaksie met mekaar en met my uit te leef, blyk duidelik uit ons gesprekke en die manier waarop hulle skakel as ’n klas, in groepwerk en met die mense met wie hulle te doen kry in organisasies sonder winsbejag wat as leeromgewings dien. Hulle is trots om deel te wees van hierdie eerste groep en vasbeslote om die profiel van verpleegkunde op ’n positiewe manier binne die voorgraadse ruimtes van die Fakulteit te verhoog.”

Jordan voeg by: “Persoonlik dink ek die Departement is baie bevoorreg om te beskik oor ʼn groep potensiële jong leiers wat sulke energie, kreatiwiteit, innovasie en passie uitstraal.”

Haar visie is dat die Departement Verpleeg- en Verloskunde ’n betekenisvolle bydrae tot die verpleegberoep sal lewer met die voorgraadse en nagraadse opleiding en ontwikkeling van toekomsgeoriënteerde en navorsingsgerigte vakkundiges en leiers.

 

Onderskrif (onder): Die eerste groep studente wat ingeskryf is vir die nuwe voorgraadse verpleegkundeprogram.

 

‘Persoonlik dink ek die Departement is baie bevoorreg om te beskik oor ’n groep potensiële jong leiers wat sulke energie, kreatiwiteit, innovasie en passie uitstraal.’ – Prof Portia Jordan