Koshuisaansoeke/ res applications

Koshuisaansoeke is nou gesluit. 2015 Eerstejaars sal weet of hulle plek het deur op  hulle mymaties-portaal te kyk.

Applications for res are now closed. 2015 First years will know if they have place by visiting their mymaties portal.