Voluntary Community Engagement (VCE)

Responsibilities: 
 • Logistical assistance of; VCE site-visits (twice a week),including;
 • transport arrangements, 
 • moving equipment between the community project site and the PGIO
 • programme related purchases 
 • Accompany international students on all site visits.
 • Facilitate the on-site planning meeting immediately after the weekly sessions.
 • Be available for consultation 4 hours per week, during which time all printing and photo-copying must also be done.
 • Manage all VCE email correspondence by checking the VCE account daily.
 • Attend weekly supervision with the Community Engagement Programmes co-ordinator.
 • Submit a progress report weekly and a timesheet (work-log) at every supervision session.
 • Liaise with relevant PGIO staff regarding finances and transport.
Requirements:
 • Have excellent communication skills
 • Have a flare for community development work
 • Have the time to invest 15 hours per week in the programme 
 • Have a valid driver’s licence for more than 1 year
 • Be able to multi-task
 • Be able to manage student demands 
 • Be flexible and adaptable 
To Apply: Click here.
 
Enquiries: Grant Demas [gdemas@sun.ac.za / 079 134 0885]
 
 
Vrywillige Gemeenskapsinteraksie (VGI)
 
Posbeskrywing:
 • Logistiekebystandvan die VGI terreinbesoeke (twee keer per week), insluitend die volgende:
  • Vervoerreëlings,
  • Vervoer toerusting tussen die gemeenskapsprojek en die NGIK,
  • Program verwante aankope.
 • Vergesel internasionale studente op alle terreinbesoeke
 • Fasiliteer die terrein beplanningsvergadering direk na die weeklike sessies
 • Wees beskikbaar vir konsultasies vir 4 ure per week, waartydens alle druk – en kopieërwerk gedoen moet word.
 • Hanteer daagliks alle VGI epos korrespondensie 
 • Woon by weeklikse supervisie met die Gemeenskapsinteraksie-program Koördineerder
 • Handig in ‘n weeklikse vorderingsverslag en ‘n tydskedule (“work-log”) met elke supervisie sessie
 • Kommunikeer met relevante NGIK personeel rakende finansies en vervoer
Vereistes:
 • Uitstekende kommunikasievaardighede.
 • Toon vernuf vir gemeenskapsontwikkeling-werk.
 • Beskik oor genoegsame tyd om 15 ure per week te investeer in die program.
 • Gelde bestuurslisensie vir langer as 1 jaar.
 • Die vermoë om te “multi-task”.
 • Die vermoë om studente eise en versoeke te bestuur.
 • Buigsaamheid en aanpasbaarheid in terme van werksvereistes.
Om aansoek te doen: Kliek hier.
 
Navrae: Grant Demas [gdemas@sun.ac.za / 079 134 0885]

Back to Top