PERSONEELTYDSKRIF
MEER ARTIKELS
US STEMME / 18 July 2019
WERK AANMANDELA SENALATENSKAP

Op 18 Julie word Nelson Mandela Internasionale Dag reg oor die wêreld gevier. KIM WALE vra hoe ons aandag skenk aan die ongedane werk van Mandela se nalentskap.

lees meer
US STEMME
Mandeladag
GALERY / 19 June 2019
INTREEREDES

Vier nuwe US professors het hierdie kwartaal hul intreeredes gelewer.

lees meer
GALERY
Intreeredes Junie 2019
PERSONEELSAKE / 14 June 2019
'N INGELIGTE AFTREDE

Die Universiteit Stellenbosch loop die tweede myl om te verseker dat personeel goed ingelig is oor hul aftreefonds. Deur ASIPHE NOMBEWU

lees meer
PERSONEELSAKE
Aftreefonds