PERSONEELTYDSKRIF
PERSONEELSAKE / 14 JUNE 2019

Ter ondersteuning van die Universiteit Stellenbosch (US) se visie om ʼn voorkeurwerkgewer te wees, het die US Aftreefonds (USAF) en die Afdeling Menslike Hulpbronne ʼn nuwe voordele-raadgewersdiens ingestel. Die stap is in lyn met die nuwe regulasies van die Wysigingswet op Pensioenfondse wat op 1 Maart vanjaar in werking getree het.

Die nuwe regulasies is die uitkoms van ʼn omvattende konsultasieproses tussen die Nasionale Tesourie en die Finansiële Sektorgedragowerheid en is daarop gemik om te verseker dat lede van aftreefondse ingeligte besluite oor hul geld neem wanneer hulle aftree of bedank.

“Volgens die nuwe regulasie moet ʼn werknemer deur ʼn raadgewer gesien word alvorens enige aftreegeld uitbetaal kan word; jy kan dus nie jou geld kry sonder om hierdie raadgewer te sien nie. Werknemers moet ook dokumente onderteken ter stawing daarvan dat hulle raad ontvang het,” sê Peter Kirsten, Senior Menslike Hulpbronnebeampte in die Afdeling Vergoeding en Voordele by die US.

Om te verseker dat US-personeel die regte inligting oor hul aftreegeld ontvang, het USAF en die Afdeling Menslike Hulpbronne dit goed gedink om die tweede myl te loop deur Sanlam as diensverskaffer aan te stel om met werknemers wat binnekort die US se diens verlaat, wat daaraan dink om die diens te verlaat, of wat algemene navrae oor die aftreefonds het, te woord te staan.

Sergio Bissolati is die huidige voordele-raadgewer vir US-personeel.

Die konsultasie behels aangesit-tot-aangesig interaksie met ʼn kundige voordele-raadgewer eerder as die gewone kommunikasie per e-pos of telefoon soos wat ons in die verlede gedoen het.

“Wat ons by die US doen, is nie deur die werknemer geïnisieer nie; ons doen dit proaktief. Sodra Menslike Hulpbronne ʼn navraag van ʼn werknemer ontvang of ons in kennis gestel word dat iemand die US se diens gaan verlaat, stel ons die raadgewer in kennis om ʼn afspraak met die persoon te reël. In die toekoms wil ons ook hê die voordele-raadgewer moet nuwe werknemers op hul eerste dag van indiensneming ontmoet om alles aan hulle te verduidelik,” sê Peter.

“Ek dink dit is ʼn uitstekende inisiatief van USAF en die Afdeling Menslike Hulpbronne, aangesien die huidige regulasies slegs bedrading by diensverlating vereis, en dit kan deur ʼn geskrewe goedkeuring van die werknemer aan die werkgewer wees. Ons het egter besluit om die tweede myl te loop deur dit ʼn aangesig-tot-aangesig-ondervinding te maak en hierdeur te verseker dat lede ingelig is en die regte besluit oor hul aftrede kan neem wanneer dit die meeste saak maak,” voeg Peter by.

KONTAK

Sergio Bissolati van Sanlam besoek die Universiteit twee keer per week – op Woensdae en Donderdae – om werknemers op die hoofkampus op Stellenbosch by te staan met raadgewing oor hul aftrede. Werknemers op die ander kampusse kan ʼn e-pos stuur na sun-e-HR@sun.ac.za of 021 808 2753 skakel om ʼn afspraak met die raadgewer te reël.

SHARE VIA
MEER ARTIKELS
GALERY / 22 November 2019
INTREEREDES

Vyf nuwe professors het in die laaste kwartaal van 2019 hul intreeredes gelewer. Hier is ʼn paar foto’s van die geleenthede.

lees meer
GALERY
Intreeredes November 2019
GALERY / 07 October 2019
INTREEREDES

Hierdie professore van die Universiteit Stellenbosch het in September hul intreeredes gelewer.

lees meer
GALERY
Intreeredes September 2019
GALERY / 30 August 2019
INTREEREDES

Vyf professore van die Universiteit Stellenbosch het oor die afgelope twee maande hul inteeredes gelewer.

lees meer
GALERY
Intreeredes Augustus 2019