Barry Ross se navorsing belangstelle sluit in kognitiewe musiekwetenskap, en spesifiek die verband tussen tonale sintaks en taal. Hy is ook geintereseerd in die oorsprong van menslike musikaliteit, die kognitiewe struktuur van tonale kennis oor die algemeen, kommunikasie en betekenis in musiek. Ross verwerf ʼn PhD by die Sentrum vir Musiek en Wetenskap, Universiteit van Cambridge, waar hy onder leiding van Ian Cross die kognitiewe verwantskap tussen linguistiese en musikale sintaksis bestudeer en die konsep van geïntegreerde prosessering van musikale struktuur ondersoek. Tussen 2014 en 2018 was Barry ʼn nadoktorale genoot by die Suid-Afrikaanse Musiekkollege aan die Universiteit van Kaapstad. Daar het hy die implikasies van oos-Afrika se tradisionele musiek vir huidige models van toonhoogte-kognisie bestudeer.

Leave a Reply