Category

Uncategorized @af

Lunathi Ncamini

By | Uncategorized @af | No Comments

Lunathi Ncamini is gebore in Mdantsane, naby Oos-Londen. As gevolg van die afwesigheid van formele opleiding het hy aan die Universiteit van Stellenbosch ingeskryf ten einde ‘n musiekseritifkaat aan die plaaslike Musiekdepartement te verwerf. Sy vordering was sodanig dat hy aangewys is as die ontvanger van die ATKVAlbert Engel-beurs en die GGM Gordon-trofee vir uitstaande resultate in die Inleidende Musieksertifikaat. Na voltooiing hiervan het hy ook die Diploma in Praktiese Musiek verwerf – met spesialisering in vokale voordrag. In 2014 is Lunathi toegelaat tot BMus-studies, met Musiekopvoeding en Koorleiding as spesialisasieveld, wat in 2016 suksesvol voltooi is. In dieselfde jaar is ‘n Erasmus-uitruilbeurs aan hom toegeken vir verdere musiekopvoeding- en koorleidingstudies aan die  Ludwig Maximilian Universiteit in München.

As deel van hierdie studietyd in Duitsland het hy opgetree as gas-koorleier van die departementele koor, sowel as Engelse onderwyser van Duitssprekende studente. Hierbenewens het hy op privaat-grondslag sanglesse aangebied en in München en Berlyn werkswinkels aangebied oor die inheemse swart Suid-Afrikaanse koortradisies. Hy is in 2018 aangewys as leier van die Xiquitsi Klassiekemusiekprojek  in Maputo, Mosambiek.

Met sy terugkeer na Suid-Afrika het hy onderrig gegee aan verskeie skoolkore, koorbewerkings van inheemse musiek gemaak en lesings oor inheemse musiek aan die plaaslike Stellenbosse Musiekdepartement aangebied, asook deltydse dosent in Musiekteorie vir sertifikaatstudente. Benewens hoof van die musiekdepartement aan die Monumentpark Hoërskool in Kraaifontein was hy ook deel van die African Music Ensemble waarin die marimba en Afrika-instrumente soos die Umrhubhe (‘n booginstrument van die amaXhosa) onder die leiding van Ncebakazi Mnukwana gebruik word. As koorleier was hy nou betrokke by die nie-winsgewende organisasie, Jamestown Sounds, en ander koorprojekte in behoeftige areas in die Stellenbosch-area, en het ook opgetree as beoordelaar in die ABC Motsepe koor-eisteddfod.

Lunathi is vanjaar (2021) aangestel as dosent vir Afrika-koormusiek aan die Universiteit van Stellenbosch, en het ook begin met nagraadse studie in musiekopvoeding en koorleiding, onder die leiding van Dr Martin Berger (hoof van die afdeling koormusiek), oor die tema van  Kultuurgedrewe opvoeding in Suid-Afrikaanse skoolkore.

Annelize de Villiers

By | Uncategorized @af | No Comments

Annelize de Villiers is ‘n oud-student van die Universiteit van Kaapstad. Sy het onder leiding van Becky Steltzner die graad BMus (Hons) met onderskeiding geslaag. In 2013 het sy, onder leiding van die bekende klarinetspeler Frédéric Rapin, die graad MA in Musiekuitvoering aan die Haute Ecole de Musique de Lausanne in Switserland behaal. Onder leiding van onderskeidelik Antoine Marguier en Cindy Lin, het Annelize aan dieselfde musiekskool in Switserland ook in basklarinet en historiese klarinet gespesialiseer.

Annelize was vanaf 2014-2017 mede-hoofklarinetspeler van die KwaZulu-Natal Filharmoniese Orkes. Vanaf 2017-2020 was sy onderhoofklarinetspeler van die Kaapstadse Filharmoniese Orkes. Sy is lid van die Intonga Reed Quintet en is klarinetonderwyseres by Rustenburg Girls’ High School en Wynberg Boys’ Junior School.

Judy Joubert

By | Uncategorized @af | No Comments

Judy Joubert het gedurende 1972 en 1973 musiek gestudeer aan die Konservatorium aan die Universiteit van Stellenbosch. Sedert 1995 het  sy klavierlesse tuis, en by verskillende skole soos  Turfhall Primêre Skool en Groote Schuur aangebied. In 2002 het sy aangesluit by die Youngsfield Militêre Basis aangesluit as musiekonderwyser. Sedert 2005 vorm sy deel van die Universiteit se Sertifikaatprogramme en toetsbord-harmonie. Judy beskik oor ‘n lisensiaat van Trinity College in begeleiding (ATCL in 2005 en in LTCL 2007), en behartig self ook begeleidingswerk vir verskillende instrumentaliste.

Shaun Moir

By | Uncategorized @af | No Comments

Shaun Moir het sy musiekstudies in Tuba in 1998 aan die Beau Soleil Musieksntrum onder die leiding van Pamela Kierman begin, en dit verder gevoer onder Sean Kierman by die Suid- Afrikaanse Musiekkollege. Alhoewel hy nie oorspronklik musiekstudies oorweeg het nie, het Shaun steeds musikaal betrokke gebly, en Tuba as keusevak behou.

Tans doseer hy tuba en eufonium as deel van die Universiteit van Stellenbosch se Sertifikaatprogram. Hy beklee ook ‘n pos by Westerford Hoërskool waar hy basinstrumente doseer en leier is van die Koperblaas-Konsertorkes. In sy vrye tyd is Shaun ‘n vryskut tubaspeler.

Shaun het in 2009 ‘n BSc honneursgraad in Omgewings- en Geografiese Wetenskap van die Universiteit van Kaapstad behaal, asook MSc op dieselfde gebied aan die Universiteit van Stellenbosch. Hierbnewens het hy die ATCL- en LTCL-diplomas van die Londense Trinity College behaal. Hy is besig met die voltooiing van die BMus-honneursgraad aan die Musiekkollege, onder die leiding van William Haubrich en deur UNISA ‘n PGCE.

Nerina von Mayer

By | Uncategorized @af | No Comments

Nerina von Mayer is gebore in Johannesburg. Sy het fluitstudies in Kaapstad, Wenen en Londen voltooi, en beskik oor BMus-en MMus-grade in fluitspel. Sy was die wenner van die Jules Kramer-toekenning, en was vir 16 jaar alternatiewe hooffluitis in die Kaapstadse  Simfonieorkes en die Kaapstadse Filharmonie. Sy het ook as solis saam met hierdie en ander orkeste opgetree, asook vir die Kaapstadse Konsertklub. As wydbekende solis en kamermusikus het sy heelwat SAUK-opnames gemaak. Na haar uittrede as hoof van die Kaapstadse  Musiekkollege is sy nou aktief as eksterne eksaminator vir houtblasers by die Kollege, en vir die Universiteit van Stellenbosch. Sy is ‘n gereelde kompetisie-beoordelaar en hou steeds vol met vryskut doseerwerk en konsertoptredes. Sy is lid van die Hongaarse Trio, een van die bekendste ensembles in Kaapstad.

Merlin Julie

By | Uncategorized @af | No Comments

Merlin Julie is pianis, orrelis en houtblaasspesialis, met fokus op Klassieke en Jazz-genres, en is ook afrigter van skool- en kerkkore. Ensembles wat tans deur hom gelei word is die Steenberg Gemeenskap se Big Band, “Just Friends”, ‘n saxofoonkwintet en ‘n “Christmas Band”. Hy het opgetree as opleier van simfoniese houtblaasorkeste, klarinet-ensembles, saxofoon-ensembles en big bands asook musekdirecteur vir etlike plaaslike en internasionale musiekproduksies. Hierbenewens het hy bykans 40 jaar ervaring as musiekonderwyser vir grade 8 tot12.

Julie is ‘n oudstudent van Rhodes Universiteit (BMus, MMus en Musiekterapie) en het meestersgrade van Wayne State University, en die Universiteit van Detroit behaal.

Julie is tans musiekdirecteur van die Steenberg Hoërskool se blaasorkesprogram, leier van die blokfluitprogram by die Floreat en Steenberg Primêre skole, en deeltydse dosent aan die Universiteit van Stellenbosch se Sertifikaatprogram, wat ook die fasilitering by die satellietkampus van Steenberg Hoërskool insluit.

Wesley de Villiers

By | Uncategorized @af | No Comments

Wesley de Villiers het reeds as sesjarige die blokfluit gespeel, en vannaf oudedom tien ook orrel en klavier. Op skool (Wynberg Hoërskool) het hy musiek as vak geneem, en vanaf 2012 was hy ‘n ingeskrewe student vir die Universiteit van Stellenbosch se Sertifikaatprogram, waar hy die ontvanger was van die Karin Maritz-musiektoekenning. In 2014 het hy onderrig in musiekteorie by die satellietkampus van die Youngsfield Weermagbasis by Cheryl George ontvang het. Tydens sy studies by die horingdosent Sean Kierman het hy Musiekteorie-eksamens grade 7 en 8 (Unisa) met onderskeiding voltooi. Hy was lid van verskillende ensembles, insluitend nasionale Blaas- en simfonieorkeste, die Suid-Afrikaanse Weermagorkes, die UWK Blaasorkes en -Koperblaaskwintet, en die Kaapstadse Filharmoniese orkes.

Sedert 2015 was hy behulpsaam met studente-opleiding, en sedert  2019 Sertifikaat-dosent vir Musiekteorie, Musiekgeskiedenis en Analise. Gedurende die tyd het hy Diploma in Musiekteorie, die Diploma in Uitvoering (ATCL), en die Lisensiaat in Musiekvoordrag (LTCL) behaal.

Karin Cronje

By | Uncategorized @af | No Comments

Karin Cronje is ‘n pryswenner-skrywer van etlike romans. In 1979 het sy die BA(Drama)-graad aan die Universiteit van Pretoria behaal, en ‘n loopbaan as joernalis by versillende koerante en tydskrifte gevolg. Sy het onder meer navoring vir die Instituut vir Justisie en Rekonsiliasie en vir die Sunday Independent gedoen. Sy het ook oorklanking van radiodramas vir die SAUK behartig, en opgetree as aktrise in Kunstekaap-produksies, asook studies in sielkunde ondeneem en gekwalifiseer as fasiliteerder in lewensvaardighede.

Sy was lank nou betrokke by bemarking, en was medewerker van etlike politici en akademici, soos die Nobelpryswenner Nadine Gordimer en skrywers soos Wally Serote en Mandla Langa, die vorige rektor van die Universiteit van Kaapstad Mamphela Ramphele, LP Jeremy Cronin, ‘n vorige minister van Onderwys Kader Asmal, en tekenaar Zapiro.

Tussen 2006 en 2008 het Karin Engels in Suid-Korea gedoseer, voor sy teruggekeer het na Suid-Afrika. Haar roman Alles mooi weer is in dieselfde jaar uitgegee, waarvoor sy Jan Rabie/Rapportprys ontvang het.

In 2010 het sy angesluit by die Universiteit van Stellenbosch se Sertifikaatprogram aan die satellietkampus by die Youngsfield-Weermagbasis, waar haar pligte die onderrig van Akademiese Geletterdheid en Engels insluit. Sy doseer ook navorsingsmetodologie en –skryfkuns, sowel as voordrag, kommunikasie en lewensvaardighede.

Lisa-Mari Janse van Rensburg

By | Uncategorized @af | No Comments

Lisa-Mari Janse van Rensburg het in Kuilsrivier en Stellenbosch grootgeword. Sy is reeds vanaf ‘n jong ouderdom by musiek betrokke. Een van die hoogtepunte van haar vroeë betrokkenheid by musiek was die geleentheid om deel te wees van die Tygerberg Kinderkoor. Gedurende hierdie tydperk en voortaan, het haar musikale belange na viool verskuif.

Gedurende haar BMus studies het sy onder Louis van der Watt viool studeer. In hierdie tyd het sy aan verskeie orkes-, ensemble- en solo-uitvoerings deelgeneem, insluitende uitvoerings saam met die Stellenbosch Universiteit  Camerata. Sy het meestersklasse in viool by Louise Lansdown, en Barokviool by Pauline Nobes ontvang. In 2014 het sy haar BMus graad ontvang met Musiekopvoeding as hoofvak, en viool as instrument. In dieselfde jaar het sy die UNISA Uitvoerende Kunste Asserering met onderskeiding geslaag. Na voltooing van haar BMus, het sy vir ‘n jaar onder Suzanne Martens met vioollesse voortgegaan. In 2017 het sy haar MMus (Musiekopvoeding) onder Danell Müller (née Herbst) ontvang.

Sy neem aan vryskut orkes/ensemble optredes deel, waarvan gereelde optredes saam met die Kaapse Filharmoniese Orkes as Ad hoc tutti violis deel vorm. Sy tree ook gereeld saam met die Stellenbosch Universiteit Mediese Orkes op. In 2018 was sy konsertmeester vir ‘n optrede met die Enlighten Simfonie Orkes. Vanaf 2019 gee sy voltyds viool by Beau Soleil Musieksentrum.

Allan Stephenson

By | Uncategorized @af | No Comments

Komponis Allan Stephenson is gebore op 15 Desember 1949 in Wallasey, Cheshire, Engeland, en het met klavier op sewejarige ouderdom begin, en op 13 tjello. ‘n Jaar later het hy tjellis van die Merseyside Jeugorkes geword, en ook kamermusiek met vriende beoefen, koor gesing en vertroud geraak met die tromboon en tuba.

Sy naskoolse studies was aan die Royal Manchester College of Music, tussen 1968 en 1972. Dit was ook daar waar sy eerste komposisies ontstaan het. Gedurende dié tyd was hy eerste tjellis van die First Orchestra, en saam met Liverpool Filharmoniese orkes opgetree, en as vryskut-musikus ‘n bestaan gemaak.

In 1973 het Stephenson ‘n pos in die Kaapstadse Simfonieorkes aanvaar, waar hy ook ‘n suksesvolle loopbaan as dirigent, komponis en tjellis gehad het, en steeds werksaam is.