Stephanus Muller

By April 20, 2020Uncategorized @af

Stephanus Muller is Professor van Musiek en Direkteur van Africa Open, Instituut vir Musiek, Navorsing en Innovasie (AOI)(https://aoinstitute.ac.za/), ‘n navorsingsinstituut wat outonoom van die Musiekdepartement funksioneer in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe. Hy werk en publiseer oor Suid-Afrikaanse komponiste, en binne die konteks van die instituut verskaf hy studieleiding aan studente wat werk op akademiese onderwerpe, uitvoerings-gebaseerde studies en komposisie. Hy is die mede-redakteur van South African Music Studies(SAMUS) (https://www.sasrim.ac.za/samus/), en die uitgewer van herri(https://herri.org.za). Vir meer inligting oor sy navorsing en publikasies, kyk https://aoinstitute.ac.za/fellow_core_team/stephanus-muller/ en https://en.wikipedia.org/wiki/Stephanus_Muller

Leave a Reply