You are invited to the annual Russel Botman Memorial Lecture, celebrating the life of Prof Hayman Russel Botman and his vision for Educational Justice. The topic of this year’s lecture is “ Revisiting critical hope in uncertain times”.

The annual Russel Botman Memorial Lecture is hosted by the Faculty of Theology in collaboration with the Curatoria of the Uniting Reformed Church in Southern Africa and the Dutch Reformed Church in South Africa, as well as the Beyers Naudé Centre for Public Theology.

Date: Monday, 18 October 2021
Time: 19:00 (SAST)
Venue: Online (MS Teams)
Speaker: Prof Ronelle Carolissen, Professor of Community Psychology, Department of Educational Psychology
Response: Dr Jane Adhiambo Chiroma, Senior Lecturer, Leadership Department, Pan Africa Christian University, Kenya.
RSVP: Send an email to alumni@sun.ac.za to RSVP by Thursday, 14 October 2021
(The link to the event will be provided per email on Friday, 15 October 2021)

Also on the programme:
Meeting the recipients of the Russel Botman Bursary Fund for 2021.
We look forward to welcoming you online.

——————————————–

Jy word uitgenooi na die jaarlikse Russel Botman-gedenklesing ter viering van die lewe van prof Hayman Russel Botman en sy visie vir Opvoedkundige Geregtigheid. Die onderwerp van vanjaar se lesing is “ Revisiting critical hope in uncertain times ”.

Die jaarlikse Russel Botman-gedenklesing word aangebied deur die Fakulteit Teologie in samewerking met die Kuratoria van die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika en die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika, asook die Beyers Naudé Sentrum vir Publieke Teologie.

Datum: Maandag 18 Oktober 2021
Tyd: 19:00 (SAST)
Plek: Aanlyn (MS Teams)
Spreker: Prof Ronelle Carolissen, Professor in die Departement Opvoedkundige Sielkunde aan die Universiteit Stellenbosch
Respons: Dr Jane Adhiambo Chiroma, Senior Lektor, Departement Leierskap, Pan-Afrika Christelike Universiteit, Kenya.
RSVP: Stuur ‘n e-pos na alumni@sun.ac.za teen Donderdag 14 Oktober 2021 te RSVP.
(Die skakel na die geleentheid sal op Vrydag 15 Oktober 2021 per e-pos aangestuur word.)

Ook op die program:
Ontmoet die ontvangers van die Russel Botman-beursfonds vir 2021.
Ons sien uit daarna om jou aanlyn te verwelkom.