Gratis Konsultasies

Konsultasies by die Leeslab

Wil jy graag met groter begrip lees en leer? Is jy op soek na leesvaardigheidsondersteuning? Die Leeslab is daar vir jou!

Enige student of personeellid van die Universiteit Stellenbosch kan ons gratis konsultasies gebruik vir advies oor hoe om sy of haar akademiese leesvaardighede te verbeter. Die doel van die Leeslab is om studente die nodige ondersteuning te bied om hulle leesvaardighede optimaal te ontwikkel en hul uiteindelike studiesukses te verseker. Die Leeslab bied werkswinkels, kort kursusse, lees‑ en leersteungroepe en rekenaarsteunprogramme aan om jou te help om akademies beter te presteer. Kyk gerus na ons werkswinkelprogram vir die jaar om ʼn werksessie te kies wat aan jou eiesoortige behoeftes te voldoen.

Ons verleen ook hulp aan dosente wat hul studente se leesvaardighede in bepaalde kursusmodules wil verbeter.

Die Leeslab is oop van:

Maandag – Vrydag: 08:30 – 16:00

 Waar is die Leeslab?

Die Leeslab is in Kleine Bosch, Banhoekweg 44, geleë.

Klik hier vir aanwysings na die Leeslab.

Gratis Leeskonsultasies

Wonder jy of jy met die nodige begrip lees en leer? Wil jy jou bestaande leesspoed verbeter? Skep vakterminologie vir jou ʼn struikelblok? Is jy op soek na advies met jou navorsingstrategie? Wil jy graag met iemand hieroor of oor ander leesverwante navrae gesels?

Moenie langer op jou eie aansukkel nie. Maak vandag nog ʼn afspraak by die Leeslab vir ʼn gratis leeskonsultasie om jou leesvaardighede só te ontwikkel dat dit akademiese sukses sal verseker.

Hoe maak ek ʼn afspraak?

Stuur ʼn e‑pos aan Marisca Coetzee of skakel 021 808 2811 om ʼn afspraak te maak.

Wat sal jy uit ʼn konsultasie kry?

Jy sal die geleentheid kry om in ʼn veilige, vriendelike en ontspanne atmosfeer individueel met ʼn leeskonsultant oor jou lees‑ en leerervaring te praat en te bepaal watter diens vir jou behoeftes geskik is.

Die konsultant sal jou help om jou leeskwessies doeltreffend op te los. Jy sal meer te wete kom oor akademiese leesvaardighede om jou lees‑ en leerwerk meer strategies en gevolglik suksesvol aan te pak.

Hoe lank duur ʼn konsultasie?

ʼn Konsultasie duur gewoonlik 50 minute, maar dit kan langer duur na gelang van jou behoeftes. Daar sal tydens die konsultasie op ʼn haalbare strategie vir leesvaardigheidsontwikkeling besluit word. Dit kan byvoorbeeld vir jou voldoende wees om slegs ʼn program in leesspoedontwikkeling te volg, of jy kan dalk meer baat by ʼn werkswinkel of ʼn kombinasie van intervensies.

Kontakbesonderhede

Marisca Coetzee

Tel: 021 808 2811