ʼn Ware mosaïek van ervarings by die oudste universiteit ter wêreld

Op 17/09/2019 geplaas · In Dialogos, Jongste nuus, Navorsing, Ons tale geplaas

Sanet de Jager, ʼn tolk by die Taalsentrum, het onlangs ingeskakel by die Universiteit se mobiliteitsprojek waardeur US-studente en -personeel kan deelneem aan uitruilprogramme om internasionale blootstelling te verkry. Sanet het drie maande by die Universiteit van Bolognië in Italië deurgebring en ons het haar ná haar terugkoms gevra om ons ʼn bietjie daarvan te vertel.

Presies hoe het dit gebeur dat jy kon gaan?
“Ek het vir die eerste keer op ʼn Tolkdiens-navorsingsportefeuljevergadering by ons direkteur, dr Kim Wallmach, van die uitruilmoontlikheid gehoor. Ek het toe by die Internasionale Kantoor vir die Erasmus+-uitruilskema aansoek gedoen, en ʼn maand later, in Mei 2019, was ek op ʼn plek deurdrenk van geskiedenis, waar ʼn magdom navorsing al gedoen is en waar een-euro-espresso’s niemand laat omkyk nie! My rol in die uitruilgeleentheid was tweeledig: ek het in my hoedanigheid as tolk by die Taalsentrum (TS) na dié universiteit gegaan om waardevolle kontakte op te bou en kennis oor beste praktyk uit te ruil, en ek het ook in my hoedanigheid as student gegaan om navorsing te doen vir my meestersgraad in vertaling, wat ʼn gevallestudie behels oor die intonasieverskille tussen getolkte en gewone spraak.”

Waar was jou basis?
“Die Universiteit van Bolognië se departement tolk- en vertaalkunde (DTV) is gesetel in die dorpie Forlì, wat nog in die Romaanse boustyl gebou is, en ongeveer ʼn uur per trein van Bolognië af is. Dit was my tuiste. Uit my gesprekke met my koördineerder, prof Mariachiara Russo, het ek gou agtergekom dat ‘taalpolitiek’ nie ʼn verskynsel eie slegs aan Suid-Afrika is nie. Dié universiteit ontvang gereeld uitruilstudente, en gevolglik word sommige klasse in Engels aangebied – iets wat die wenkbroue nogal laat lig in ʼn land wat toegang tot moedertaalonderrig vir sy mense aanmoedig.”

Wat het jy daar gedoen?
“Ek en dr Wallmach het die voorreg gehad om ʼn aanbieding te doen oor hoe die Universiteit Stellenbosch (US) die kwessie van veeltaligheid aanpak en hoe die TS meerdimensionele oplossings vir taaluitdagings bied, waarvan een opvoedkundige tolking is. Ek het gepraat oor die daaglikse werksaamhede van ʼn opvoedkundige tolk, ons gehalte-assesseringsmetodes, ons opleiding, skedulering en die jongste navorsing oor die rol van ʼn tolk. Die DTV het veral in ons Tolkdiens belanggestel – soveel so dat prof Russo die US aan die einde van Julie besoek het om self te sien hoe opvoedkundige tolke te werk gaan en om die moontlikheid daarvan te ondersoek om ʼn tolkprojek vanuit die DTV aan die Universiteit van Bolognië te loods.”

En jou studies? Is jy tevrede met jou vordering?
“Prof Russo is ʼn professor aan die DTV en het, onder andere, al wyd oor die toets van aanleg vir tolking gepubliseer. Ek het dit geniet om met haar en prof Motoko Ueyama, ʼn navorser oor tweedetaalintonasie, te gesels oor my navorsing vir my MA, wat die implikasies van intonasie vir die gehalte van die tolkproduk ondersoek en verder kyk hoe sinvlakintonasie begrip en die manier waarop inligting gestruktureer word, beïnvloed. My data, in die vorm van opnames van my eie kollegas, is klaar versamel en ek het die bydraes van profs Russo en Ueyama ook vasgelê en daarby geïnkorporeer. Ek glo die kombinasie hiervan met drie maande se koffiedrink soos ʼn wafferse Italianer, plaas my in ʼn uitstekende posisie om antwoorde op my navorsingsvrae en nuwe universele in tolking te vind.”