Phakama vir akademiese geletterdheid

Op 27/11/2019 geplaas · In Dialogos, Jongste nuus, Navorsing geplaas

Dosente van die Taalsentrum, Chemie en Rekenaarvaardigheid het vanjaar ’n splinternuwe en opwindende samewerkingsprojek van stapel gestuur. Hulle het saamgespan om die Taalsentrum se akademiese geletterdheidsmodule, Wetenskapkommunikasievaardigheid 146, en modules in chemie en rekenaarvaardigheid vir studente in verlengdegraadprogramme in Natuurwetenskappe, AgriWetenskappe en Ingenieurswese, ekstra dimensie te gee.

Studente in dié modules moes werk met die opdrag dat hulle deur ’n fiktiewe regeringskommissie aangewys is om deel te vorm van ’n wetenskaplike adviesspan wat ondersoek moes instel na en verslag moes doen oor ’n reeks relevante onderwerpe met ‘n chemie-onderbou. Die studente moes in groepe navorsing doen en ’n geskrewe argument vir of teen die betrokke onderwerp indien. Daarna moes die groepe hul navorsing op ’n kreatiewe manier beskikbaar maak aan die publiek deur vyfminuutvideo’s te skep waarin hulle hul argumente oordra.

Die uitkomste waarna gestreef is, is die toepassing van lees- en skryfvaardighede in die konteks van wetenskap in die samelewing oor die algemeen en spesifiek in Suid-Afrika, die ontwikkeling van die vermoë om gepaste bronne te kies en te gebruik om logiese argumente vir of teen ’n kwessie op te stel en uiteindelik om nuwe maniere te ondersoek om kennis op ’n kreatiewe manier aan ’n groter gehoor oor te dra.

Wat hierdie projek verder uniek gemaak het, is dat studente deurlopend deel van die besluitnemingsproses was. Aan die heel begin het studente deur ’n stemproses die geleentheid gehad om vir die projek ’n naam te gee. Die woord ‘phakama’, wat in Xhosa ‘opstaan’ of ‘opstyg’ beteken, is as naam gekies. Daarna kon studente hul eie onderwerpe om na te vors identifiseer, en uiteindelik het die studente self gestem vir die top-video. Onderwerpe het gestrek van kernkrag, genetiese modifikasie tot die byvoeging van fluoried in drinkwater. Die wenspan het laasgenoemde kwessie onder die loep geneem en het bestaan uit Temika Moodley, Jade Opperman, Alliance Sambo en Lukhanye Swapi. Klik gerus hier om na hul video te kyk.

Studente het die projek as innoverend en toepaslik ervaar. “Die Phakama-projek het vir my gewys dat akademie ook opwindend en pret kan wees,” was een student se terugvoer.