Skryflab huldig afgetrede medestigter

Op 04/03/2020 geplaas · In Dialogos, Jongste nuus, Navorsing, Skryflab geplaas

Sharifa Daniels, een van die stigterspersoneellede van die Taalsentrum se Skryflab, het in 2018 ná byna 17 jaar diens aan die skrywers op kampus afgetree. Ons het dit goed gedink om haar te huldig met ʼn spesiale uitgawe van Stellenbosch Papers in Linguistics Plus (SPiL Plus), ʼn geakkrediteerde ooptoegangvaktydskrif. Ons het ‘Ruimte, plek en mag in Suid-Afrikaanse skryfsentra’  as titel vir die uitgawe gekies, aangesien ruimte, plek en mag sake is wat vir Sharifa na aan die hart lê. Ons verduidelik meer in ons inleiding tot die uitgawe.

Sharifa het hierdie kwessies dikwels met ons bespreek terwyl ons die rol van die Skryflab op die kampus bedink het. Omdat sy uit ʼn agtergrond kom wat deel was van die struggle teen apartheid, het Sharifa raakgesien dat dit een ding is om ‘nie-tradisionele’ studente toe te laat, maar dat dit heeltemal iets anders is om die studente te help om te voel dat hulle deel van die kampus is. Voordat sy by die Skryflab gewerk het, het sy ʼn jarelange loopbaan in sekondêre onderwys by benadeelde skole gehad. Hier en elders het sy eerstehands gesien wat met mense se lewens en opvoeding onder apartheid gebeur. Sy het ook ʼn studiebeurs na die Universiteit van Iowa losgeslaan waar sy begin belangstel het in skryfsentrums en die moontlikhede wat hulle kon bied op die gebied van maatskaplike geregtigheid. Dit is hierdie idees wat sy huis toe gebring het en wat sy later by Stellenbosch kon toepas.

Die spesiale uitgawe is die eerste spesiale uitgawe in die wêreld wat handel oor Suid-Afrikaanse skryfsentrums. Die temas ruimte, plek en mag is reeds geruime tyd belangrik in internasionale skryfsentrumwerk. In Suid-Afrika is hierdie temas spesifiek van belang omdat ons politieke verlede en hede draai om hoe ruimte en plek magsverhoudinge beïnvloed. Skryfsentrums bestaan om studenteskrywers te help om hulle akademiese skryfidentiteite te ontwikkel. Hulle doen dit egter binne institusionele strukture wat ʼn invloed het op hoe en waarom hulle werk.

Daar is 12 artikels in die spesiale uitgawe en sewe Suid-Afrikaanse skryfsentrums word verteenwoordig. Die uitgawe bevat ook sewe navorsingsnotas wat geskryf is deur voormalige Stellenbosse skryfkonsultante wat deur Sharifa opgelei is. Die volume word afgesluit met ʼn strokiesverhaal deur ʼn voormalige skryfkonsultant wat ʼn kunstenaar is. Sy beskryf die Skryflab as ʼn gemeenskap vir leer waar almal welkom is. Indien jy meer wil weet omtrent hierdie vriendelike ruimte, stuur asseblief ʼn e-pos aan Anne-Mari Lackay of skakel haar by 021 808 2928.

Die spesiale uitgawe is gepubliseer as Volume 57(2019) van die geakkrediteerde vaktydskrif Stellenbosch Papers in Linguistics Plus (SPiL Plus).

Skryflab-strokiesprent deur Neeske Alexander, ‘n kunstenaar en voormalige skryfkonsultant.