So, wat doen die Taalsentrum nou eintlik?

Die Taalsentrum is ʼn lewendige bymekaarkomplek vir studente, personeel en kliënte wat hulp met taal of kommunikasie verlang.

Een van ons belangrikste take is om studente te help om universiteit te leer praat. Hoewel akademiese taal niemand se moedertaal is nie, kan ʼn mens goed regkom as jy eers verstaan hoe die vurk in die hef steek.

Ons help studente om op daardie punt te kom – op verskillende taalverwante maniere:

  • Ons bied kredietdraende modules vir akademiese geletterdhede aan in sewe van die Universiteit se tien fakulteite om ons studente toe te rus vir strategiese kommunikasie – in ‘n akademiese opset en in hul beroep en bedryf. Modules fokus op professionele, besigheids- en wetenskapskommunikasie, skryfvaardighede en bedrewenheid in akademiese diskoers.
  • Ons verskaf intydse tolking tydens lesings – in Afrikaans, Engels, Xhosa of Suid-Afrikaanse Gebaretaal.
  • By ons Skryflab het ons het ʼn veilige ruimte geskep sodat ʼn mens jou skryfwerk met ʼn opgeleide skryfkonsultant kan bespreek. Verder is daar geleentheid om skryfsteungroepe te skep, aan skryfmarathons deel te neem, of werksessies oor die skryf van navorsingsvoorstelle, literatuuroorsigte, artikels vir vaktydskrifte of ander akademiese skryfwerk by te woon.
  • Ons het ʼn Leeslab gevestig wat werksessies, konsultasies en ‘n program vir visuele kognitiewe prosessering bied om leesvermoë te optimeer.
  • Ons het ʼn drietalige terminologieblad vir vakterme in Afrikaans, Engels en Xhosa opgebou – toets dit gerus hier
  • Ons bied verskeie kursusse aan plaaslike en internasionale studente wat daarop gerig is om vaardighede in ʼn taal te verbeter of ʼn nuwe taal aan te leer, soos die English for Academic Purposes Programme (EAP) en die Intensive English Programme (IEP), of pasgemaakte kursusse vir Afrikaans en Xhosa. Ons het selfs ʼn Taalleerhub vir taalvaardighede in ʼn meer sosiale konteks.

Die Taalsentrum gooi sy taal- en kommunikasiebystandsnet ook baie wyer as die studentegemeenskap:

  • Ons lewer ʼn redigeer- en vertaaldiens in Afrikaans, Engels en Xhosa en vertaal ook na meer as 12 ander tale. Die Universiteit, korporatiewe kliënte en individue kan van ons gebruik maak en ons kan enige dokument redigeer en vertaal – van briewe, verslae, artikels vir vaktydskrifte en advertensiekopie tot ingeligtetoestemmingsvorms. Daar is ook ʼn transkripsiediens beskikbaar.
  • Ons bied ʼn tolkdiens by vergaderings en kongresse. Ons werk in Afrikaans, Engels, Xhosa en Duits, maak jy kan ook met ons gesels oor ander taalkombinasies.
  • Ons bied taalkursusse aan vir individue of groepe wat graag Xhosa of Afrikaans wil leer, hulself vir die International English Language Testing System (IELTS)-eksamen wil voorberei, of die vaardighede wil aanleer om Engels as vreemde taal te onderrig (TEFL).
  • Deur ons Kommunikasielab bied ons kortkursusse vir korporatiewe kommunikasie aan wat uitstekend aanmekaar gesit is. Dink: effektiewe kantoorkommunikasie, verslagskrywing, skryfwerk vir die media, of die skep van uitnemende aanbiedings, om maar ʼn paar moontlikhede te noem.

Vir ons skep taal ’n transformasionele ruimte wat die krag het om lewens te verander, beleid te vorm en mense te verenig. As een van ons dienste of kursusse tot jou spreek, kontak ons gerus by taalsentrum@sun.ac.za of 021 808 2176.

Wonderlike dinge gebeur as jy saam met ons werk!