Posts Tagged 'Iziko leeLwimi'

Ke, yintoni eyona-yona nto yenziwa liZiko leeLwimi?

Geplaas op 05/03/2020 · In Artikels in Xhosa, Dialogos, Jongste nuus, Nuutste nuus, Ons tale, Skryflab geplaas

Iziko leeLwimi yindawo ezele ludlamko yabafundi, abasebenzi nabaxumi abadinga uncedo kwezeelwimi nezonxibelelwano. Omnye weyona misebenzi yethu ibalulekileyo kukunceda abafundi ukuba bakwazi ukuthetha ngokwaseyunivesithi. Nangona.. Lees meer