Allernuutste skandeerder brei breinbeelding uit na die hele liggaam

Die Kaapse Universiteite Breinbeeldingsentrum (CUBIC) het uitgebrei na ‘n hele liggaamsbeelding-fasiliteit wat by die Universiteit van Kaapstad (UK) gesetel sal wees.

Hierdie gesamentlike inisiatief tussen die elektroniese reus Siemens, die Universiteit Stellenbosch, die UK en die Mediese Navorsingsraad (MNR) het in 2007 tot stand gekom toe die sentrum ‘n Siemens 3T Allegra magnetieseresonansiebeelding (MRB) kopskandeerder bekom het wat by die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe (FGGW) by die Universiteit Stellenbosch gesetel was en uitsluitlik vir navorsing gebruik kon word.

“Dit het ‘n wonderlike geleentheid geskep om die allernuutste navorsing in breinbeelding te doen en baie navorsers van beide Stellenbosch en die UK het deelgeneem aan navorsingsprojekte,” sê prof Robin Emsley van die FGGW se Departement Psigiatrie, wie ook die Sarah Turoff-navorsingsleerstoel in Skisofrenie beklee.

Die sentrum het ‘n nuwe fase betree met die aanskaffing van ‘n Siemens 3T Skyra MRB-skandeerder waarmee navorsers beelde kan neem van die hele liggaam, in plaas van net die kop soos wat die geval was met die oorspronklike masjien wat in Desember verlede jaar afgeskakel is.

“Die sentrum is nou herdoop tot die Kaapse Universiteite Liggaamsbeeldingsentrum en navorsing wat na ander dele van die liggaam as die brein kyk, soos kardiologie of onkologie, sal ook baat vind by die tegnologie,” sê Emsley van die nuwe skandeerder wat by die UK gesetel is. MRB-skanderings vir enige nuwe of bestaande navorsing by die FGGW sal by die UK-fasiliteit gedoen word.

“Die plan is om uiteindelik skandeerders by beide Stellenbosch en die UK te hê om die groeiende behoefte vir hierdie tegnologie te akkommodeer,” sê Emsley.

Die oorspronklike CUBIC-skandeerder is gebruik vir navorsing in psigiatrie, neurologie, pediatrie en onkologie.

“Dit was ‘n fantastiese masjien wat ons in staat gestel het om nie net die struktuur nie, maar ook die funksie van die brein in fyn detail te bestudeer,” sê dr Stefan du Plessis, ‘n navorser by die Departement Psigiatrie. “MRB kan beelde van breinfunksie skep deur die vloei van bloed en suurstof in verskillende areas uit te lig terwyl die brein ‘n sekere taak verrig. Met ‘n MRB kan jy inderwaarheid sien hoe die brein funksioneer en ‘n idee kry van die meganismes waardeur neuropsigiatriese steurings die brein affekteer.

“Deur hierdie meganismes te verstaan kan jy makliker oorgaan tot behandeling, en dit is nie meer net ‘n skoot in die donker nie,” verduidelik Du Plessis.

Met behulp van die oorspronklike CUBIC-skandeerder het Du Plessis die impak van MIV op ‘n mens se motiveringsverwerkingprosesse bestudeer vir sy PhD. “Die studie het bevind dat MIV die bloedvloei na die beloningsentra van die brein beïnvloed en kan moontlik verduidelik hoekom sommige pasiënte depressief en apateties word.”

Oor die verloop van agt jaar het die skandeerder navorsers in staat gestel om belangrike navorsingsprojekte te onderneem oor onder meer post-traumatiese stresversteuring, angsversteurings, skisofrenie, Parkinson se siekte en nog vele meer.

Wilma Stassen