Rory Dunbar ontvang HB & MJ Thom-beurs

Mnr Rory Dunbar, ʼn data-analis by die Desmond Tutu TB-sentrum ondersoek TB diagnostiese prosesse vir sy doktorale studies

Mnr Rory Dunbar, ʼn data-analis van die Desmond Tutu TB-sentrum (DTTS) van die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe (FGGW), het die HB & MJ Thom-beurs ontvang om tydens 2016 sabbatsverlof vir sy PhD-studies te neem. Dié gesogte beurs word jaarliks toegeken aan kandidate wat positiewe leierskapspotensiaal in enige veld toon en ʼn goeie akademiese rekord in vorige studies behaal het.

Hy beplan om die toekenning te gebruik om sy mede-promotor, mnr Ivor Langley, by die Liverpool School of Hygiene and Tropical Medicine in die Verenigde Koninkryk te besoek. Prof Nulda Beyers, die Direkteur van die DTTS, is sy promotor by die Universiteit Stellenbosch (US).

Dunbar doen navorsing oor die operasionele prosesse wat gesondheidsorgwerkers gebruik om tuberkulose (TB) te diagnoseer. Hy maak gebruik van diskrete geval-simulering om die prosesse te evalueer. Die navorsingsuitkomste sal aan verskeie belangegroepe beskikbaar gestel word om te gebruik wanneer beleidsbesluite geneem word oor die instelling van nuwe TB-diagnostiese apparaat en algoritmes vir TB en MDR-TB in Kaapstad.

Hierdie navorsingsprojek is deel van die PROVE IT (Policy Relevant Outcomes from Validating Evidence on ImpacT) -studie wat deur dr Pren Naidoo van die DTTS in Kaapstad gedoen word. Die doelwit van dié studie is om die impak van nuwe molekulêre diagnostika op die diagnose en behandeling van TB in gewone werksomstandighede te bepaal. Dunbar gebruik data van die PROVE IT-studie vir sy navorsingsprojek.

Navorsers van die PROVE IT-studie beoog om inligting beskikbaar te stel oor die beste maniere om nuwe diagnostiese toerusting op nasionale en wêreldsvlak te implementeer.

“Die toekenning bied aan my die geleentheid om vir ‘n toegewyde tydperk op my akademiese loopbaan te konsentreer. Om my PhD te behaal is die volgende stap in my loopbaan, want ek wil graag betrokke bly in die akademiese omgewing,” het Dunbar gesê.

Mandi Barnard