Dekaan lewer gesaghebbende Leverhulme-lesing

Die LSTM adjunk-direkteur, prof Steve Ward, oorhandig die Leverhulme-medalje aan prof Jimmy Volmink
Die Dekaan van die Universiteit Stellenbosch se Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe, prof Jimmy Volmink, het onlangs die gesaghebbende LSTM Leverhulme-lesing by die Liverpool School of Tropical Medicine (LSTM) in die VK gelewer.

Die adjunk-direkteur van die LSTM, prof Steve Ward, het ook 'n Leverhulme-medalje aan hom oorhandig vir sy uitmuntende bydrae tot die veld.

Volmink se lesing, getiteld "Ecstasies and agonies of evidence synthesis", het gehandel oor hoe die moontlikheid vir die misbruik van hulpbronne vir ondoeltreffende of skadelike intervensies omgekeer kan word as besluite deurlopend gebaseer word op betroubare navorsing, en hoe gevestigde belange, beide akademies of kommersieël, die besluitnemingsproses kan beïnvloed met die gevolg dat navorsing geignoreer word, met nadelige gevolge.

Vir meer inligting oor die praatjie, of om die lesing en medalje-oorhandiging te besigtig, besoek die LSTM-webtuiste hier.
Bemarking en Kommunikasie