Nuwe Uitgelese Professors bekendgemaak

Die nuwe uitgelese professore, (van links) proff Rob Warren, Gerhard Walzl en Mark Cotton, saam met die Dekaan van die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe, prof Jimmy Volmink (tweede van links)

Die titel van Uitgelese Professor is onlangs deur die Universiteit Stellenbosch aan vyf navorsers van die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe (FGGW) toegeken.

Hierdie erkenning onderskryf hulle akademiese voortreflikheid van internasionale gehalte, hul vermoë om studente te motiveer en hul leierskapsvermoëns. Die vyf navorsers is proff Mark Cotton, Anneke Hesseling, Soraya Seedat, Gerhard Walzl en Rob Warren.

Om in aanmerking te kom vir hierdie erkenning moet die kandidate ten minste vyf jaar by die US as professor aangestel wees; deurlopende uitnemende prestasie oor die laaste drie jaar behaal het; internasionale statuur hê; en na gelang van die spesifieke fakulteitskonteks, bewese uitsonderlike prestasie en leierskap in hoër onderwys in navorsing en publikasies; nagraadse studieleiding; leer en onderrig; en gemeenskapsinteraksie, gelewer het.

Prof Mark Cotton

Cotton, wat die Direkteur van die Kinder-infeksiesiektes Kliniese Navorsingseenheid (Kid-Cru) by die FGGW en Tygerberg-kinderhospitaal (TKH) is, is ‘n internasionaal gerekende spesialis op die gebied van pediatriese infeksiesiektes met uitgebreide ondervinding in die bestuur van MIV-geïnfekteerde kinders. Hy het onlangs die vierde navorser by die FGGW geword om ʼn A-gradering van die Nasionale Navorsingstigting (NNS) te ontvang.

Hy het die Kid-Cru span gelei in ‘n aantal kliniese steekproewe onder kinders, insluitend twee studies oor die strategie vir antiretrovirale terapie (ART) en isoniazid prophylaxis en antiretrovirale-farmakokinetika onder MIV-geïnfekteerde kinders. Die meeste van die studies waarby hy betrokke is, word befonds deur die International Maternal Pediatric Adolescent AIDS Clinical Trial Group (IMPAACT).

Hy is sedert 2004 ‘n lid van die Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO) se tegniese taakspanne oor MIV-fases antiretrovirale terapie en riglyne vir tuberkulose (TB) onder kinders.

Prof Anneke Hesseling

Hesseling behartig die eerste Leerstoel in Pediatriese TB wat deur die Suid-Afrikaanse Navorsingsleerstoel-inisiatief (SARChI) in Suid-Afrika toegeken is. Sy is die Direkteur van die pediatriese TB-navorsingsprogram by die Desmond Tutu TB-sentrum (DTTS) by die Departement Pediatrie en Kindergesondheid van die FGGW.

Haar PhD-navorsing oor die veiligheid van die BCG-entstof het die beleid van die Wêreldgesondheidsorganisasie en die Suid-Afrikaanse regering help beïnvloed om te verseker dat MIV-positiewe babas nie met die BCG-middel ingeënt word nie, aangesien hulle ‘n hoë risiko het om ernstige newe-effekte te ontwikkel.

Haar groep se navorsingsprogram het ʼn aansienlike plaaslike en internasionale impak gemaak op die navorsingsagenda en -beleid vir die diagnose, behandeling en voorkoming van TB onder kinders. Spesifieke areas sluit in die ontwikkeling van nuwe behandelingstrategieë vir die voorkoming en behandeling van TB, insluitend middelweerstandige TB onder kinders.

Prof Soraya Seedat

Seedat is die Uitvoerende Hoof van die Departement Psigiatrie van die FGGW en ook ‘n mededirekteur van die Mediese Navorsingsraad se Eenheid vir Angs- en Stressteurings. Sy het ‘n spesiale belangstelling in posttraumatiese stressteurings onder kinders en adolessente en behartig die SARChI Leerstoel in Posttraumatiese Stressteurings.

Seedat fokus haar navorsing op angssteurings en meer spesifiek op posttraumatiese stressteurings. Sy bestuur ‘n verskeidenheid navorsingsprojekte oor verskillende populasies met angssteurings en met blootstelling aan lewensbedreigende trauma, byvoorbeeld kinders en adolessente; MIV-geïnfekteerde individue; individue wat in hulle kinderjare aan ongunstige faktore blootgestel is; en mense met alkoholgebruikprobleme. Sy werk nou saam met navorsers van Afrika, Amerika en Europa aan navorsingsprojekte.

Seedat is gedurende haar loopbaan reeds met ‘n verskeidenheid toekennings, beide plaaslik en internasionaal, beloon vir uitmuntende navorsing en bydraes tot haar vakgebied, onder meer ‘n Vroue in Wetenskap-toekenning; ‘n genootskap van die Wêreldfederasie van die Vereniging van Biologiese Psigiatrie; ‘n genootskap in psigiatrie van die Lundbeck-instituut; ‘n Mediese Navorsingsraad Middelloopbaan-ontwikkelingstoekenning; ‘n navorsingsgenootskap van die Universiteit van Kalifornië; ‘n Anxiety Disorders Association of America loopbaanontwikkeling-reisbeurs; en die Humboldt-navorsingstoekenning.

Prof Gerhard Walzl

Walzl se navorsing fokus op die gebruik van die gasheer biomerk (host biosignatures) om die risiko om TB te ontwikkel te bepaal, om die teenwoordigheid van aktiewe siekte aan te dui en die behandelingsuitkoms te voorspel. Hy is ʼn spesialis-wetenskaplike in die Afdeling Molekulêre Biologie en Mensgenetika van die FGGW.

Walzl het 12 jaar gelede die US se Immunologie-navorsingsgroep gestig en lei vandag steeds hierdie dinamiese en toegewyde span navorsers. Hulle laboratorium was een van die eerste akademiese, nie-dienslewerende laboratoriums om die ISO15189-akkreditasie van die SA Nasionale Akkreditasiestelsel te ontvang.

Die volgende fase van die groep se navorsing sal wees om te kyk of hierdie biomerkers op kliniese vlak toegepas kan word om pasiënte te onderskei in toepaslike behandelingsgroepe, om sodoende die duur van die behandeling vir die meerderheid van pasiënte te verminder, terwyl diegene geïdentifiseer kan word wat langer behandeling benodig, asook meer opvolgbehandeling benodig as gevolg van swak uitkomste,.

Prof Rob Warren

Warren is ‘n hoof- spesialis-wetenskaplike in die MNR en ‘n lid van die DWT/NNS se Sentrum van Uitnemendheid in Molekulêre TB-navorsing in die Afdeling Molekulêre Biologie en Mensgenetika van die FGGW.

Sy navorsing fokus daarop om dinamika van beide TB wat middelweerstandig en middelontvanklik is in Suid-Afrika beter te verstaan deur die gebruik van verskeie molekulêre epidemiologiese werktuie.

Hoogtepunte van sy loopbaan sluit in navorsing wat bevind het dat daar duisende verskillende stamme van TB in die Suid-Afrikaanse epidemie is en dat pasiënte veelvuldige stamme kan huisves. Ander studies het getoon dat insig inmutasies wat weerstandigheid oordra, behandeling kan beïnvloed. Warren  se ontleding van die genetiese basis van middelweerstandigheid is gebruik om die epidemiologie van uiters middelweerstandige TB in Suid-Afrika te bepaal en het ook die verskyning getoon van totale middelweerstandige TB (weerstandig teen minstens 11 middels).

Warren se huidige navorsing fokus op die ontwikkeling van nuwe diagnostiek en ompatogenisiteit beter te verstaan deur ‘omika’-tegnologie te gebruik.

Bemarking en Kommunikasie