Verkleining van die gendergaping in wetenskap

Prof Christine Lochner

Die oorbrugging van die gendergaping in wetenskap en tegnologie is proff Soraya Seedat en Christine Lochner se doelwitte met hul aanstelling tot die Organisasie vir Vroue in Wetenskap in die Ontwikkelende Wêreld (VWOW).

“Wetenskap, en gelyke geleenthede vir almal in die wetenskap – ongeag van gender – is ‘n passie,” sê Lochner, ‘n kliniese sielkundige by die US/UKS MNR Eenheid vir Angs- en Stres-steurings by die Departement Psigiatrie van die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe, wat onlangs as ‘n medelid aanvaar is by die VWOW se Nasionale Tak in Suid-Afrika (SA).

Seedat, wat die hoof is van die Departement Psigiatrie, het vol lidmaatskap ontvang van die VWOW.

Die doel van die VWOW SA is om beleid te beïnvloed deur bewysgebaseerde wetenskaplike advies te verskaf aan beleidmakers en ander belanghebbendes om nasionale kwessies oor geslagsgelykheid in die wetenskap en tegnologie aan te spreek.

“Lidmaatskap aan die VWOW is een manier waarop ek solidariteit toon met hul doel om toegang tot wetenskap en tegnologie vir vroue te bevorder,” sê Lochner. “My doel is soortgelyk aan die organisasie s’n: om by te dra tot die ontwikkeling van geleenthede en strategieë om vroulike deelname in die wetenskap te ontwikkel, te verken en te verbeter.”

Die VWOW is in 1987 gestig en was die eerste internasionale forum om gesiene vroulike wetenskaplikes van die ontwikkelende en ontwikkelde wêreld te verenig met die doel om hul rol in die ontwikkelingsproses te versterk en hul verteenwoordiging in wetenskaplike en tegnologiese leierskap te bevorder.

Die VWOW verskaf navorsingsopleiding, raad oor loopbaanontwikkeling en bied netwerkgeleenthede vir vroulike wetenskaplikes regoor die ontwikkelende wêreld in verskillende stadiums van hulle loopbane.

“Lidmaatskap van die OWSD en soortgelyke organisasies herinner rolspelers aan die belangrikheid om die genderlens op te sit tydens beleidmaking en implementasie, en om vroue by wetenskaplike en tegnologiese leierskap in te sluit,” sê Lochner.

Die OWSD SA is gesetel in die Akademie vir Wetenskap van Suid-Afrika (ASSAf) en is aangewys as die suidelike-Afrika tak van GenderInSITE (Geslag in Wetenskap, Innovasie, Tegnologie en Ingenieurswese), ‘n wêreldwye inisiatief om bewustheid te skep by besluitnemers oor die genderdimensie en ontwikkeling in wetenskap en tegnologie. Dit werk in vennootskap met die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap se sekretariaat en Afrika-akademies vir wetenskap om ondersteuning te bied aan beleidsontwikkeling, mensekapitaal-ontwikkeling asook bevordering en bewusmaking van vroue in die wetenskap en tegnologie.

Wilma Stassen