AfriNEAD vier 10 jaar

ʼn Dekade waarin hy doelgerig ʼn betekenisvolle verandering in die lewe van mense met gestremdhede in Afrika meegebring het.

Die African Network on Evidence-to-Action on Disability (AfriNEAD) vier vanjaar sy tiende verjaarsdag – ʼn dekade waarin hy doelgerig ʼn betekenisvolle verandering in die lewe van mense met gestremdhede in Afrika meegebring het.

AfriNEAD is die geesteskind van medeprofessor Gubela Mji, Hoof van die Sentrum vir Rehabilitasiestudies (SRS) van die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidwetenskappe (FGGW) aan die Universiteit Stellenbosch. Hierdie vlagskipprojek van die SRS het gespruit uit die droom om bewysgebaseerde navorsing oor gestremdhede in Afrika saam te snoer en in in aksie te omskep.

Volgens Mji, voorsitter van AfriNEAD, het sy tydens haar voorgraadse studies besef dat navorsingsbewyse nie ontsluit word om beleidmakers, wat ʼn verskil aan die lewe van mense met gestremdhede in Afrika kan maak, te bereik nie. Sy en haar kollegas het hulself afgevra wat hulle kon doen om betekenisvolle verandering in die lewensgehalte, gesondheid, toegang tot gelyke regte, ordentlike werk en volle gemeenskapsintegrasie vir mense met gestremdhede oor Afrika heen te bewerkstellig en ʼn waarlik inklusiewe gemeenskap te verwesenlik.  

“Ons het verbintenisse en kringe begin vorm en besluit om ʼn Afrika-netwerk te ontwikkel om navorsing en gesprekvoering vir bewyse-tot-aksie te fasiliteer en te koördineer.” Hul fokus was netwerkvorming tussen organisasies vir gestremde mense, navorsers en die teikengehore vir die navorsing, byvoorbeeld beleidmakers en die burgerlike en sakegemeenskap.

Die volgende fase was om gestremde studente van oor Afrika heen in studieprogramme te integreer. “Toe hierdie studente na hul eie lande teruggekeer het, het hulle plaaslike navorsingsbewyse oor gestremdhede begin ontsluit. Hulle het byvoorbeeld begin sê Ethiopië is nie rolstoel-vriendelik nie en Malawiërs met albinisme vrees ontvoering en moord omdat hul liggaamsdele vir toorkuns verkoop word. Op hierdie manier is navorsingsbevindings in bruikbare en toeganklike formate omskep.

“Ons het die impak van die netwerk begin sien, wat op die Afrika-beginsels van samekomste, netwerkvorming en Ubuntu gestruktureer is,” het Mji gesê. 

Belanghebbers op die gebied van navorsing oor gestremdhede moet saamwerk om die regte van mense met gestremdhede doeltreffend te verwesenlik. AfriNEAD het die bal aan die rol gesit met ʼn simposium in 2007, waar Mary Robinson, voormalige menseregtekommissaris van die Verenigde Nasies en eerste vroulike president van Ierland, die hoofrede gelewer het. Mense met gestremdhede, regeringsverteenwoordigers en navorsers het byeengekom en bespreek hoe navorsingsbewyse gebruik kon word om mense met gestremdhede in Afrika te help. Hulle het tot die gevolgtrekking gekom dat hierdie mense nie ingesluit word wanneer beleid bespreek word nie en gesondheidsdienste nie toereikend is om aan hul behoeftes te voldoen nie.

Sedertdien is nog vier simposiums gehou (in 2009 in Kaapstad, in 2011 in Zimbabwe, in 2014 in Malawi en vanjaar in Ghana) as deel van AfriNEAD se taak om gesprekvoering tussen alle rolspelers te fasiliteer. Sy missie is om ʼn dinamiese netwerk te wees met die vrye en openlike verwisseling van idees en bewyse om die verwesenliking van gelyke regte vir mense met gestremdhede, asook aksie vir sosiale insluiting en deelname, te bevorder.

Vandag fasiliteer AfriNEAD netwerkvorming tussen navorsers, mense met gestremdhede, regeringsverteenwoordigers en die burgerlike en sakegemeenskap in Afrika, asook met internasionale gemeenskappe. Vennootskappe is ook met hoëronderwys-instellings in Afrika gesluit om kursusse oor gestremdheid en rehabilitasie te ontwikkel en te vestig.

AfriNEAD publiseer voorts sy eie joernaal, die African Journal on Disability, wat internasionaal erken word. Sy netwerk sluit 500 e-posontvangers van sy kwartaallikse nuusbrief in.

AfriNEAD het gedurende die afgelope dekade ʼn belangrike bydraer en fasiliteerder rakende die behoeftes van mense met gestremdhede in Afrika geword. Die organisasie het belanghebbers byeengebring om uitdagings stelselmatig en deurlopend aan te pak deur betekenisvolle, strategiese vennootskappe te sluit met mense met gestremdhede, die burgerlike en sakegemeenskap, akademiese kursusontwikkelaars, navorsers, asook beleidmakers en diensverskaffers.

Ander werksaamhede

  • Werkgroepe is gevestig om aksiebane te identifiseer en die beste riglyne vir bewyse-tot-aksie vir die praktyk te produseer, wat op die AfriNEAD-webwerf gepubliseer word.
  • Die DABG-konsortium (Disability-Academic-Business-Government Consortium) is tot stand gebring om die gaping tussen sake en die behoeftes van die gemeenskap van gestremdes betreffende die wedersydse uitruiling van vaardighede, kennis en hulpbronne te oorbrug. Nywerheidsektore met ʼn regstreekse impak op en verbintenis met die wêreld van gestremde mense word betrek en planne word onder meer beraam om die betreding van die werkplek deur gekwalifiseerde gestremde mense te vergemaklik.
  • Etlike AfriNEAD-verwante navorsingsprojekte is onderneem en AfriNEAD werk tans saam met vennote aan die Gate-projek (Global Cooperation on Assistive Technology) en die AT-Info-Map-projek (2016-2019). Albei hierdie projekte het ten doel om die wêreld meer toeganklik vir mense met gestremdhede te maak deur toegang tot hulpverlenende tegnologieë te verhoog. 

Vennote

Plaaslike vennote sluit in die Wes-Kaapse Gestremdheidsnetwerk, Deafnet, Gestremde Mense van Suid-Afrika (DPSA), die Nasionale Instituut vir Dowes, die Aksiegroep vir Gestremde Kinders Suid-Afrika, en die Kaapstad-vereniging vir Gestremde Mense.

Op streekvlak sluit vennote die Southern African Federation for Disabled en die Secretariat of the African Decade for Persons with Disabilities (African Disability Alliance) in.

Internasionale vennote sluit in SINTEF Noorweë; die Washington-universiteit en die Centre for Global Health aan Trinity College, Dublin.

Bronne:

http://tedxtablemountain.org/portfolio/gubela-mji/