Aartsbiskop Desmond Tutu: die verpersoonliking van menslikheid

Die waarmerk van Aartsbiskop Desmond Tutu se inspirerende leierskapsfilosofie is die onwrikbare volhoubaarheid waarmee hy die misbruik van mag verwerp het.

Met die viering van Aartsbiskop Desmond Mpilo Tutu se 86ste verjaarsdag, is dit gepas om na te dink oor die morele waardes wat hy deur die loop van sy lewe gekoester en bevorder het. Dit is sy onbeweeglike aanklewing tot hierdie waardes, sy dapperheid, sy aktivisme en integriteit wat hom laat uitstaan van ander hedendaagse Suid-Afrikaanse leiers.

Hierdie artikel het oorspronklik op The Conversation verskyn. Lees die volledige artikel hier.

Prof Keymanthri Moodley