COVID-19: Boodskap van die FGGW-dekaan se Bestuurspan

'n Video-boodskap aan personeel en studente van die Dekaan se Bestuurspan by die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe, Univesiteit Stellenbosch.​
 
FMHS Management / FGGW-bestuur