Kenners sit koppe bymekaar: AvOL 2018

Op 12/11/2018 geplaas · In Dialogos, Jongste nuus, Navorsing, Nuutste nuus geplaas

In ’n wêreld wat gretig is om studente op nuwe maniere te bereik, is die Konferensie vir die Akademieskap van Onderrig en Leer (AvOL) ’n uitstekende geleentheid vir opvoeders om dié kwessie te ondersoek, hul navorsing bekend te stel en oor onderrigpraktyke na te dink. Die 11de jaarlikse AvOL-konferensie, wat aan die einde van Oktober aangebied is deur die Taalsentrum se susterafdeling (die Afdeling vir Leer- en Onderrigverryking), was ook vir die Taalsentrum ’n ideale geleentheid om wat ons ervaar oor onderrig en leer met andere te deel vanuit die perspektief van ons brood en botter, naamlik taal.

Dr Kabelo Sebolai, Adjunkdirekteur van die Taalsentrum, het sy bevindinge oor die sogenaamde “gaping ten opsigte van uitdrukkingsvermoë” met ons gedeel. In sy aanbieding, ‘Revisiting the Role of Language Ability in Academic Performance: The Case of Stellenbosch University’, het hy verduidelik dat hierdie gaping verband hou met die hoë uitvalsyfer en die lae suksessyfer wat by Suid-Afrikaanse universiteite voorkom. Kabelo het bevind daar is ’n sterk korrelasie tussen studente se prestasie in die vak Engels in die matriekeksamen en hul akademiese prestasie by die Universiteit Stellenbosch – selfs in dié dissiplines wat minder met taalprosessering geassosieer word!

Die navorsingsgroep van die Taalsentrum se Tolkdiens het hul eie benadering tot die ondersoek van die oordrag van betekenis in die klaskamer uiteengesit met hul aanbieding ‘To Kill a Canary: Interpreters and Educational Practices at Stellenbosch University’. Aangesien tolke by die US deurentyd die dieper betekenis van ’n dosent se woorde moet verstaan wanneer hulle na ’n ander taal tolk, raak hulle besonder sensitief vir hoe daardie betekenis verwoord is. Deur te kyk na hoe dosente hul boodskap oordra, het hierdie groep belangrike aspekte geïdentifiseer wat ’n boodskap kan maak of breek, byvoorbeeld die opbou van ’n argument en die samehang van die boodskap. Dit het vir dosente nuwe insigte gegee oor hoe hulle lesings kan aanpas om studente te help om die klas beter te volg.

Die Taalsentrum se Fiona Stanford het saam met dr Ilse Rootman-Le Grange van die Fakulteit Natuurwetenskappe vir ons inligting gegee oor ’n opwindende loodsprojek: hoe om die onderrig van geletterdheidsvaardighede direk in die wetenskap te inkorporeer. In hul aanbieding, ‘Autonomy Tours: Reflecting on the First Offering of Science in Context’, het Fiona en Ilse besin oor die nuwe verpligte module vir BSc-eerstejaars en die uitdagings – en belonings – daarvan om ’n model te ontwikkel met ’n geïntegreerde benadering tot die ontwikkeling van dissiplinêre akademiese vaardighede.

Dit is belangrik dat instellings soos die Taalsentrum betrokke is by hierdie soort geleenthede – nie net om skouers te skuur met van die leidende denkers in die akademie nie, maar ook om ’n bydrae te lewer tot die opwindende en immer ontwikkelende wêreld van onderrig en leer.

Tolking in aksie by die AvOL-kongres