Aanlyn taalondersteuning vir studente

Op 22/03/2020 geplaas · In Aanlyn taalondersteuning geplaas

Ons is een klik weg.
Kyk hier om te sien hoe jy die beste aanlyn taalondersteuning as student kan kry!

Skryfkonsultasies: Bespreek jou eie skryfwerk met ʼn opgeleide Skryflab-konsultant. Jy kan ʼn afspraak op KENAKO  maak vir ʼn aanlyn skryfkonsultasie via MS Teams (jy sal ʼn Teams-uitnodiging ontvang nadat jy die afspraak gemaak het), of e-pos ons vir ʼn afspraak:
Anne-Mari Lackay | Vinelene Hartley | Rose Richards

Skryfwerksessies: Woon ʼn pasgemaakte aanlyn werksessie by om jou te help skryf aan jou navorsingsvoorstel, literatuuroorsig, tesis of artikel. Jy kan selfs ʼn skryfsteungroep deur die Skryflab stig. Kontak ons vir ʼn lys geskeduleerde werksessies wat einde April/begin Mei sal afskop.
Selene Delport | 021 808 4307

Leeskonsultasies en -werksessies: Leer op ʼn strategieser en meer bedrewe manier lees. Ons Leeslab bied ʼn program vir visuele en kognitiewe prosessering aan om jou leesvermoë te optimeer.
Marisca Coetzee | 021 808 2811

Engels-kursusse: Verbeter jou akademiese Engels met ons aanlyn English for Academic Purposes-program (EAP), wat ʼn keuse bied van twee EAP-modules, gelyklopend of afsonderlik: Reading & Writing en Speaking & Language. Of skryf in vir ons aanlyn Intensive English-program (IEP) om jou lees-, skryf-, praat- en luistervaardighede te ontwikkel. Jy kan ook ʼn gemengdeleer-TEFL-kursus (om Engels as vreemde taal te onderrig) by ons doen. Verder bied ons ʼn aanlyn voorbereidingskursus vir die IELTS-eksamen aan om jou te help om strategieë te ontwikkel vir dié eksamen, voorgeskryf deur die International English Language Testing System.
Shannon Bishop | 021 808 2167

Afrikaans- en Xhosa-kursusse: Leer Afrikaans of Xhosa en smee só sterker bande met ander. Jy kan sosiale taalvaardighede deur ons Taalleerhub aanleer: probeer tandemleer met ’n maat, oorlewingsessies of groepsleer. Kontak ons vir ʼn lys van wat ons aanlyn aanbied. Ons bied ook semesterkursusse vir internasionale studente aan.
Afrikaans-kursusse: Vernita Beukes 
Xhosa-kursusse
: Zandile Kondowe
TaalleerhubHelga Sykstus
Algemene navrae: Jeanene Olivier | 021 808 2167

Akademiese Geletterdhede: Rus jouself toe vir strategiese kommunikasie – in ʼn akademiese opset en in jou beroep en bedryf – met ons kredietdraende modules vir akademiese geletterdhede wat in die fakulteite aangebied word. Modules fokus op professionele, besigheids- en wetenskapskommunikasie, skryfvaardighede en bedrewenheid in akademiese diskoers.
Jeanene Olivier | 021 808 2167

Tolking: Hoewel ons nie aanlyn klasse intyds tolk nie, het ons Tolkdiens ʼn ervare span professionele tolke wat sal seker maak dat diegene wat ons dienste nodig het, toegang het tot hul lesinginhoud deur die vertaling van podsendings. In Afrikaans of Engels, afhangend van die taal van leer en onderrig, en soms in Xhosa.
Juanli Theron | 021 808 4183

Terminologie: Probeer die drietalige terminologieblad op ons webtuiste vir vakterme in Afrikaans, Engels en Xhosa  –  www1.sun.ac.za/languagecentre-terminologies

Taalversorging en vertaling: Gebruik die Taaldiens om enige dokumente te laat redigeer en vertaal – byvoorbeeld jou navorsingsvraelyste, toestemmingsvorms en opsomming. Ons na vertaal 15 tale, Xhosa ingesluit.
Marguerite van der Waal | 021 808 3096

Transkribering: Kry ʼn professionele transkripsie van jou navorsingsonderhoude sodat jy jou in die navorsing self kan ingrawe.
Tania Botha |021 808 4182