Vir ewig en altyd

Alumni Tab Update

Die inligting onder die Alumni tab is opgedateer. Alle inligting rakend die reünie is nou daaronder geplaas. The information under the Alumni tab has been updated. All information regarding the reunion can now be found here. Read more →

Reünie / Reunion

Volgende jaar is Harmonie 110 jaar oud. Om hierdie ou dame se lewe te vier met `n groot reunie, is vanselfsprekend. Meer besonderhede oor hierdie geleentheid sal volg. As daar enige voorstelle of navrae is, stuur gerus `n e-pos aan alumni.harmonie@gmail.com. Next year Harmonie will be 110 years old. To celebrate the life and times of this old lady, a big… Read more →

Koshuisaansoeke/ res applications

Koshuisaansoeke is nou gesluit. 2015 Eerstejaars sal weet of hulle plek het deur op  hulle mymaties-portaal te kyk. Applications for res are now closed. 2015 First years will know if they have place by visiting their mymaties portal. Read more →