CHAE Staff

Avatar

Professor Magda Fourie-Malherbe

Centre for Higher and Adult Education

Magda is Professor of Higher Education Studies in the Department of Curriculum Studies and the Centre for Higher and Adult Education, Faculty of Education, Stellenbosch University. She holds qualifications from the University of the Free State and Stellenbosch University, and has worked for thirty years at various public universities in South Africa as a researcher, lecturer, supervisor and senior administrator. Her research includes work on higher education governance, leadership and management, student learning and development, quality assurance and transformation. Currently sixteen post-graduate students are doing research under her supervision, mainly on institutional factors that enhance or inhibit student success. Magda is a member of the Consortium of Higher Education Researchers (CHER) and the European Higher Education Society (EAIR), and serves on the Institutional Audits Committee of the Council on Higher Education. She has authored and co-authored more than forty contributions to scholarly journals, books and research reports.

Magda is professor in Hoëronderwysstudies in die Department Kurrikulumstudie en die Sentrum vir Hoër- en Volwassene-onderwys, Fakulteit Opvoedkunde, Universiteit Stellenbosch. Sy beskik oor kwalifikasies van sowel die Universiteit van die Vrystaat as Universiteit Stellenbosch, en het dertig jaar ervaring aan verskillende universiteite in Suid-Afrika as navorser, dosent, studieleier en senior bestuurder. Haar navorsing dek hoëronderwysbeheer, -bestuur en -leierskap, studenteleer en -ontwikkeling, gehalteversekering en transformasie. Sy begelei tans sestien nagraadse studente wie se navorsing veral fokus op institusionele faktore wat studentesukses verhinder of bevorder. Magda is lid van die Konsortium vir Hoëronderwysnavorsers (CHER) en die Europese Hoëronderwysvereniging (EAIR), en dien op die Institusionele Ouditkomitee van die Raad op Hoëronderwys. Sy het meer as veertig bydraes tot vakwetenskaplike joernale, boeke en navorsingsverslae op haar kerfstok.

Stellenbosch University
Department of Curriculum Studies
GG Cillie Building, Stellenbosch University, Room 3048
Stellenbosch, Cape Town, Western Cape
Phone: + 27 (0)21 808 3908
Fax: +27 (0)21 808 2270
Email: mfourie@sun.ac.za
Gmail: 001mfm@gmail.com
Website: www.sun.ac.za/chae

Profile Links

ORCID ID: Click Here to View Details.

ACADEMIA.EDU: Click Here to View Details.

RESEARCHGATE: Click Here to View Details.

GOOGLE SCHOLAR PROFILE: Click Here to View Details.

WORKSHOP VIDEO: Click Here to watch Video.
Professor Liezel Frick

Professor Liezel Frick

Director and Associate Professor
View Profile
Professor Peter Rule

Professor Peter Rule

Associate Professor
View Profile
Ms Rhoda van Rensburg

Ms Rhoda van Rensburg

Administrative assistant
View Profile