Kontak ons

Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL)
Skuilhoek, Victoriastraat 41, Universiteit Stellenbosch
Tel: 021 808 3717
Faks: 021 886 4142
E-pos: sotl@sun.ac.za